Siguldas novads

Puķkopība_profesionāļiem. Mācības 21.02.-26.02.2024. (16h)

Puķkopība kā lauksaimniecības nozare var un ir lielisks ieņēmumu avots, ja ir vajadzīgās prasmes un resursi.
Teorētiskas un praktiskas zināšanas mācību ietvaros dalīsies ilggadīgi dārzkopji, agronomi.
Mācību norise:
tiešsaistē (zoom platformā) 21.02.2024. un 22.02.2024.. Klātienē praktiskas mācības zs 'Kliģēni' un 'Zaļumnīca' puķkopības dārzkopībās.

Pieteikšanās līdz 20.02.2024.: https://forms.gle/HHjf4bv3v7Ky1aMXA jeb t.: 26307940/ sigulda@llkc.lv

Tomātu un cillī audzēšana, mācības 29.02.2024.

Pieaugot interesei pašu audzētu dārzeņu praksē, aicinām uz praktiskām mācībām tomātu čillī audzēšanas prasmju apguvē, papildināšanā.
Lai gan tomātu audzēšanā šķiet viss jau ir pateikts, pieaug informācijas pieejamība par sēklu daudzveidību un sēklu tirgotāju piedāvājums top plašāks. Kā izvēlēties kvalitatīvas sēklas, kuras ir Latvijas apstākļiem un tirgus pieprasījumam šobrīd aktuālākās šķirnes, kā audzēt dēstu ieguvei, kā stādīt tomātu stādus ražas nodrošināšanai - šos un citus jautājumus tomātu audzēšanai risināsim mācību ietvaros.

Lopkopības saimniecībām saistošas prasības vides jutīgās teritorijās (C kategorija)

Atbilstoši MK Noteikumiem Nr.834 un MK Noteikumiem Nr.1082, vides jutīgās teritorijās lopkopības saimniecībās, kurās dzīvnieku vienību skaits pārsniedz 5 ir ievērojamas papildus prasības.
Kā noteikt savā saimniecībā esošo dzīvnieku vienību skaitu. Vai uz saimniecību attiecas C kategorijas atļaujas reģistrācijas Valsts Vides dienestā, kā veikt reģistrāciju. Kādas ir saistošas prasības un atskaites. Kā LLKC konsultanti var praktiski palīdzēt prasību ievērošanā - šos un citus, aktuālos jautājumus par C kategorijas prasību ievērošanu risināsim 23.02.2024. tikšanās ietvaros.

Ganāmpulka veselības pārvaldība, iekļaujot dzīvnieku turēšanas un ēdināšanas nosacījumus (piena un gaļas lopkopība)

Aicinām mācībās piena un gaļas liellopu audzētājus šobrīd aktuāliem risinājumiem un prasībām ar dzīvnieku labturību, Zaļās kursa un LR MK Noteikumiem saistītos jautājumos.
Dalība mācībās ir iespēja atjaunot piena un gaļas liellopu pārraugu apliecības un papildināt esošās zināšanas jeb apgūt jaunas.

Mācību norise LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”, LAD Līguma nr. 10.2.1-2.36/23/P21 ietvaros.

Pavasara darbi dārzkopībā. Seminārs tiešsaistē 31.01.2024.

Laikā, kad zemi klāj biezā sniega sega, čaklākie jau gatavojas Pavasarim un dārza darbiem.
Kā neapjukt plašajā sēklu klāstā, kuri tiešām būs ražīgi tomāti un burvīgi ziedi sezonas garumā, kā veiksmīgi diedzēt, kur un kā izmantot apkures sezonā iegūtos pelnus - uz šiem un citiem, dārzkopjiem aktuāliem jautājumiem praksē gūtās zināšanās dalīsies pieredzējuši praktiķi.
Nemainīgi aktuāls ir jautājums - kad sēt, lai iegūtu dēstu spēcīgiem augiem. Tomātu un ziedu audzētājiem atbildes meklēsim semināra ietvaros.

Seminārs "Inovatīvi, ekonomiski pamatoti risinājumi ābeļu un aveņu ražošanas efektivitātes un augļu kvalitātes paaugstināšanai"

Seminārs projektam "Inovatīvi, ekonomiski pamatoti risinājumi ābeļu un aveņu ražošanas efektivitātes un augļu kvalitātes paaugstināšanai", Nr. 18-00-A01612-000025 noslēdzoties, kas īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA),  Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam pasākuma 16.

30.11.2023. Pierīgas un Cēsu biroju apvienotās grupas "Atbalsts uzņēmējdarbības veicināšnai lauku teritorijās" noslēguma diena.

Cēsu un Pierīgas konsultāciju biroju VKLPT aktivitātes "Atbalsts uzņēmējdarbības veicināšnai lauku teritorijās" noslēguma diena 30.11.2023.
Dienas ietvaros tikšanās ar konkurētspējīgiem uzņēmumiem lauku teritorijā Krimuldas pagastā, prezentācijas un apliecinājumu dalībai mācībās saņemšana, informācija par tālākām iespējām dalībai konkursā 'Laukiem Būt'.

Seminārs "Laukaugu audzēšanas tehnoloģijas un metodes mainīgos, klimatiskajos apstākļos"

Augsnes apstrādes tehnoloģijas, metodes - tēma, kurai risinājumiem tiek meklēti ikgadēji. Kā veicināt augsnes auglību vienlaikus saglabājot konkurētspējīgas izmaksas, kādas ir aktuālās tehnoloģijas nezāļu apkarošanā laukkopībā, kā apsaimniekot laukus šobrīd mainīgā klimata apstākļos?
Šiem un citiem jautājumiem atbildes meklēsim semināra ietvaros.
Lektori:
Dr.Agr. Līvija Zariņa, vadošā pētniece Laukaugu selekcijas un agroekoloģijas nodaļā, Agroresursu un ekonomikas institūts

Lapas

Subscribe to RSS - Siguldas novads