Priekulē spriedīs par grants ceļu sakārtošanu

Datums: 
6. Oktobris, 2015 līdz 14. Oktobris, 2015
Reģions: 
Vieta: 
Priekules novada pašvaldība

Priekules novada Dome aicina pagastu lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes uzņēmumus uz apspriedi par plānoto pašvaldības grants ceļu būvniecību vai pārbūvi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

Apspriedes Priekules novada pagastos notiks sekojošos laikos un vietās:
* 6. oktobris plkst. 15.00 Priekules pagasts, Priekules novada pašvaldības administrācijas ēkā, Saules ielā 1, Priekulē.
* 7. oktobris plkst. 16.00 Kalētu pagasts, pārvaldes ēkā, konferenču zālē, Liepu aleja 6, Kalētu pagasts.
* 8. oktobris plkst. 15.00 Gramzdas pagasts, pagasta pārvaldes ēkā, Skolas iela 3, Gramzda, Gramzdas pagasts.
* 12. oktobris plkst. 16.00 Virgas pagasts, pagasta pārvaldes ēkā, “Pagastmāja”, Paplaka, Virgas pagasts.
* 14. oktobris plkst. 15.00 Bunkas pagasts, Bunkas kultūras namā.

Apspriedes ar uzņēmējiem tiek organizētas saskaņā ar Ministra kabineta 18.08.2015. noteikumiem Nr.475 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā”.

Kontaktpersona: Priekules novada Attīstības plānošanas nodaļas projektu koordinatore Una Ržepicka, tālr.26101674, una.rzepicka@priekulesnovads.lv

Kontaktinformācija: 
Una Ržepicka (tālr.26101674, una.rzepicka@priekulesnovads.lv)
Reģions filtram: