Informatīvā diena Apē ''Jaunās LEADER projektu iespējas – ražošanai, tūrismam, produktu pārstrādei, pakalpojumu veidošanai un attīstībai''

Datums: 
14. Aprīlis, 2016
Reģions: 
Vieta: 
Tautas nama 2.stāvs

Informatīvā diena UZŅĒMĒJIEM Apē pulkstens 15.00
Informatīvās dienas mērķis: Sniegt informāciju potenciālajiem projektu iesniedzējiem par iespējamām aktivitātēm, nepieciešamo dokumentāciju, pieejamo finansējumu, projektu izstrādāšanas un projektu iesnieguma nosacījumiem atbilstoši biedrības “Alūksnes lauku partnerība” izstrādātajai Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģijai 2015.-2020.gadam un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Darba kārtībā:
1. Biedrības “Alūksnes lauku partnerības” informācija par plānotajiem atbalsta virzieniem, MK noteikumu nosacījumiem, atlases kārtību, u.c. 2. Attīstības finanšu institūcijas ALTUM informācija par piedāvātajām atbalsta programmām projektu līdzfinansējuma piesaistei. 3. Smiltenes būvvaldes informācija par būvniecības nosacījumiem, tehnisko dokumentāciju, normatīvajiem aktiem un prasībām projektu sagatavošanā un realizēšanā. 4. Lauku atbalsta dienesta informācija par projektu atlases procedūru un lēmumu pieņemšanas nosacījumiem. 5. Diskusijas, atbildes uz pasākuma dalībnieku jautājumiem.
Pieteikšanās līdz 12.aprīlim zvanot pa tālruni 29422952, 29406867, vai rakstot uz e-pastu: partneriba@aluksne.lv, indralevane@inbox.lv.
Biedrība “Alūksnes lauku partnerība” ir uzsākusi Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģijas 2015. - 2020.gadam īstenošanu.
Kopējais projektiem pieejamais publiskais finansējums no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) – 1 071 185, 78 EUR, tajā skaitā 535 592.89 EUR (50%) uzņēmējdarbības projektiem.

Kontaktinformācija: 
Kontakttālruni 29422952, 29406867
Pielikums: 
Reģions filtram: