Informatīvā diena Dāviņu pagastā – Jaunākais par ES atbalstu jaunajiem lauku uzņēmējiem