Konference “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā”

Datums: 
17. Oktobris, 2019
Reģions: 
Vieta: 
Rekovas dzirnavas

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros projekts

Tūristamdraudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā”

Projekts Nr. 19-00-A019.332-000007

Projekta atklāšanas konference

2019.gada 17.oktobris

Rekovas dzirnavas, Rekovas iela 19, Rekova, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads

Konferences mērķis: sniegt ieskatu plānotajā uzņēmēju apmācību ciklā un Austrumlatgales uzņēmējdarbības stratēģijas izstrādes procesā, iepazīties ar praktiskiem piemēriem zemnieku saimniecībā “Kotiņi”.

Mērķauditorija: Latgales reģionā esošie un potenciālie uzņēmēji, tūrisma pakalpojuma sniedzēji, pašvaldību un vietējo rīcības grupu speciālisti, kas iesaistīti attīstības plānošanā, uzņēmējdarbības konsultanti.

Konferences darba kārtība

9:30-10:00

Dalībnieku ierašanās, reģistrācija, rīta kafija

10:00 – 10:15

Sandra Palma, BDR Ludzas rajona partnerība koordinatore, Projekts „Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā”

10:15 – 12:00

Ekspertes Agita Līvina, Iveta Druva – Druvaskalne,

Esošā tūrisma piedāvājuma pārskats Latgales reģionā.

Tūrisma piedāvājuma veidošana un tendences.

Plānotie darbi stratēģijas izstrādei, semināru cikli.

12:00 – 13:00

Eksperte Ilze Deņisova,

Multimediju dizaina, e-vides piedāvātās iespējas, e-koncepta nepieciešamība uzņēmumam, ieskats semināru ciklā, stratēģijas izstrāde

13:00 – 14:00

Pusdienas

14:00-16:30

Lektors Aldis Ločmelis, Zemnieku saimniecības „Kotiņi” īpašnieks,

 Par z/s „Kotiņi” uzņēmumu, tā attīstību, e-komercijas izmantošanu, Zemnieku saimniecības apskate

16:30 -17:30

Diskusijas, atbildes uz jautājumiem, projekta virzības apspriešana

17:30-18:00

Konferences noslēgums, kafijas pauze

Moderators Rolands Keišs

Dalība konferencē bezmaksas, iepriekš piesakoties savā Partnerībā:

Projekta mērķis: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību Latgalē, izmantojot e-vides piedāvātās iespējas un apmācot uzņēmējus darbam ar tūristiem. Projekta realizācija ir iespēja sekmēt uzņēmējdarbības attīstību, tas ir ilgtermiņa ieguldījums Latgales reģiona uzņēmējdarbībā. Plānots, ka projekta rezultāts – Latgales reģiona uzņēmējdarbības attīstības stratēģija būs viens no pamatiem, ko vietējās rīcību grupas iekļaus savās Sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģijās, tādējādi paredzot aktivitātes uzņēmējdarbības attīstībai jaunajā plānošanas periodā.  Projekta ietveros plānots organizēt apmācību ciklus – semināru ciklus visās sešās Latgales reģiona vietējās rīcību grupās, aptverot 19 novadu teritorijas (Aglonas, Baltinavas, Balvu, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Kārsavas, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju, Vārkavas, Viļakas, Viļānu un Zilupes).

Pieteikšanās: https://forms.gle/hqfi6svb4wxi58Q47

Kontaktinformācija: 
ludzaspartneriba@inbox.lv
Reģions filtram: