TIEŠSAISTES MĀCĪBAS 19.02.22 | Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā

Datums: 
19. Februāris, 2022
Vieta: 
Tiešsaistē ZOOM

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs organizē tiešsaistes mācības apliecības iegūšanai par minimālo higiēnas prasību pārtikas uzņēmumā apguvi.

Mācības jāapgūst personām:

- kas uzsāk darbu pārtikas apritē, bet nav ieguvušas profesionālo kvalifikāciju nevienā pārtikas nozares specialitātē;

- kas ir ieguvušas profesionālo kvalifikāciju kādā pārtikas nozares specialitātē, bet vairāk nekā trīs gadus nav bijuši nodarbināti pārtikas apritē.

Mācības notiek saskaņā ar MK noteikumiem nr. 545 “Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā”

Apmācību struktūra: 3 stundu online nodarbības. Apgūstot kursu, dalībnieki saņem apliecinājumus par tā apguvi.

Mācību norises vieta: tiešsaistē, izmantojot platformu Zoom.

Mācību norises laiks: 19.02.2022 plkst. 10.00

Galvenās apmācību tēmas:

1. Galvenie pārtikas apriti reglamentējošie Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvie akti; pārtikas uzņēmēju pienākumi un atbildība; pārtikas aprites uzraudzība un kontrole Latvijā.

2. Pārtikas kvalitāte un nekaitīgums:

3. Personāla higiēnas prasības.

4. Pārtikas higiēna.

Mācību maksa: 25,00 euro t.sk. PVN. Pēc mācībām tiek izdots sertifikāts

Plašāka informācija:

Kornēlija Indāne, tālr. 26148820, e-pasts – kornelija.indane@llkc.lv.

Pieteikšanās līdz 16.02.2022.:

https://www.mitto.me/minimalas-higienas-prasibas-partikas-uznemuma-/pieteikties

Kontaktinformācija: 
Kornēlija Indāne, tālr. 26148820, e-pasts: kornelija.indane@llkc.lv
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: