Biedrība „Jūrkante” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 12.kārtu Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumā 43.02 „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”

Datums: 
15. Septembris, 2022 līdz 15. Oktobris, 2022
Reģions: 
Vieta: 
Biedrība

Biedrība „Jūrkante” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 12.kārtu Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumā 43.02 „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”

Projektu iesniegumu pieņemšanas rīcības, atbalsta apmērs, rīcību un darbību apraksts
12. kārtas projektu iesniegumu pieņemšanas laiks 2022.gada 15. septembris līdz 15. oktobrim
12.kārtai piešķirtais EJZF publiskais finansējums 305 305.54 EUR 1.1Rīcība 50 000,00 EUR 2.1.Rīcība 205 305.54 EUR 3.1Rīcība 50 000,00 EUR
Projektu īstenošanas termiņš Projekta īstenošanas termiņš 30.septembris 2023.gads
12.kārtā izsludinātais atbalsta apmērs sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas ir 305 305.54 EUR
Sludinājums
Pašnovērtējuma veidlapa 1.1. un 2.1 rīcībai
Pašnovērtējuma lapa 3.1.rīcībai EJZF
C sadaļa pieteikums
MK noteikumi Nr.605

Kontaktinformācija: 
Sandija Kauliņa, 22010977 sandija@jurkante.lv
Reģions filtram: