Limbažu novads

Limbaži/14.,21.05. BDUZ mācības "Zālāju biotopu augu noteikšana (lietpratējiem)" 16h

SIA LLKC Limbažu konsultāciju birojs aicina lauksaimniekus uz mācībām "Zālāju biotopu augu noteikšana (lietpratējiem)"
14. un 21.jūnijā, plkst.10:00. Teorētiskās nodarbības notiks Jūras 58, Limbažos, bet praktiskās nodarbības pļavās.

Mācības īpaši aktuālas tiem, kas saņem platību maksājumus par bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu zālājos!

Lektore: Solvita Rūsiņa

Limbaži/25.05.un1.06. BDUZ mācības "Zālāju biotopu augu noteikšana (lietpratējiem)"16h

SIA LLKC Limbažu konsultāciju birojs aicina lauksaimniekus uz mācībām "Zālāju biotopu augu noteikšana (lietpratējiem)"
25.maijā un 1.jūnijā, plkst.10:00. Teorētiskās nodarbības notiks Jūras 58, Limbažos, bet praktiskās nodarbības pļavās.

Mācības īpaši aktuālas tiem, kas saņem platību maksājumus par bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu zālājos!

Lektore: Solvita Rūsiņa

Limbaži/23.,30.05. BDUZ mācības "Zālāju biotopu augu noteikšana (lietpratējiem)" 16h

SIA LLKC Limbažu konsultāciju birojs aicina lauksaimniekus uz mācībām "Zālāju biotopu augu noteikšana (lietpratējiem)"
23. un 30. maijā, plkst.10:00. Teorētiskās nodarbības notiks Jūras 58, Limbažos, bet praktiskās nodarbības pļavās.

Mācības īpaši aktuālas tiem, kas saņem platību maksājumus par bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu zālājos!

Lektore: Solvita Rūsiņa

Limbaži- Aktualitātes lauksaimniekiem, atbalsta maksājumi un investīciju pasākumi.

Informatīvais seminārs par aktualitātēm lauksaimniekiem, atbalsta maksājumiem un investīciju pasākumiem.
24.04.2024. Limbažu novada administratīvā ēkā, Rīgas ielā16, Limbažos, Limbažu novadā
Sākums pulkstens 10:00
Semināra tēmas:
* Aktualitātes tiešmaksājumos 2024.gadā.
* Projekti un investīcijas lauku saimniecībām.
* ALTUM atbalsts lauksaimniekiem.
* Limbažu KB aktualitātes. Konsultāciju projekts. Apmācību un pieredzes braucienu pasākumi. Atbalsts
platību maksājumu pieteikumiem birojā.
Lektori:

Aloja- Aktualitātes lauksaimniekiem, atbalsta maksājumi un investīciju pasākumi.

Informatīvais seminārs par aktualitātēm lauksaimniekiem, atbalsta maksājumiem un investīciju pasākumiem.
22.04.2024. Alojas uzņēmējdarbības atbalsta centrā "SALA", Liepu ielā 3, Ungurpilī, Alojas pagastā, Limbažu novadā
Sākums pulkstens 14:00

Semināra tēmas:
* Aktualitātes tiešmaksājumos 2024.gadā.
* Projekti un investīcijas lauku saimniecībām.
* ALTUM atbalsts lauksaimniekiem.
* Limbažu KB aktualitātes. Konsultāciju projekts. Apmācību un pieredzes braucienu pasākumi. Atbalsts
platību maksājumu pieteikumiem birojā.

Salacgrīva- Aktualitātes lauksaimniekiem, atbalsta maksājumi un investīciju pasākumi.

Informatīvais seminārs par aktualitātēm lauksaimniekiem, atbalsta maksājumiem un investīciju pasākumiem.
22.04.2024. Salacgrīvas bibliotēkā, Sila ielā 2, Salacgrīvā, Limbažu novadā
Sākums pulkstens 10:00

Semināra tēmas:
* Aktualitātes tiešmaksājumos 2024.gadā.
* Projekti un investīcijas lauku saimniecībām.
* ALTUM atbalsts lauksaimniekiem.
* Limbažu KB aktualitātes. Konsultāciju projekts. Apmācību un pieredzes braucienu pasākumi. Atbalsts
platību maksājumu pieteikumiem birojā.

09.05.2024. | MKPC Limbažu nodaļa | Informatīvs seminārs "Meža meliorācija"

Semināra tēma: Meža meliorācija

- Meža meliorācija, tās nozīme un meliorācijas sistēmu renovācijas labā prakse.
- Meža apsaimniekošanas prakse ūdens objektu tuvumā.

Lektori: Zane Lībiete (Vadošā pētnice LVMI "Silava").

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta, tālr. 26173397, janis.runcis@mkpc.llkc.lv!
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā

Limbaži | Biedrība “Jūrkante” izsludina 2023.–2027. g. perioda projekta konkursa ELFLA 1.kārtu

Biedrības “Jūrkante” paziņojums par atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārtu

ELFLA intervences “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana” (LA19) aktivitātē: “Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas”.

Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš: no 2024.gada 28.februāra līdz 2024.gada 28.martam

Kārtas kopējais finansējums: 190 000,00 EUR

Projektu īstenošanas teritorija: Biedrības “Jurkante” darbības teritorija

Mācības Limbažos/ Bioloģiskā lauksaimniecība – lopkopība un augkopība (iesācējiem)-160h

SIA LLKC Limbažu konsultāciju birojs aicina uz mācībām "Bioloģiskā lauksaimniecība – lopkopība un augkopība (iesācējiem)-160h"
No 5.marta (turpmāk otrdienās, ceturtdienās), plkst.10:00, klātienē, Jūras 58, Limbažos, 3 stāvā.
Mācības noderēs:
•Pārņemot apsaimniekošanā ģimenes īpašumā esošu saimniecību.
• Izstrādājot saimniecības attīstības projektus.
• Piesaistot ES finanšu līdzekļus.
• Programma nodrošina atbilstību nosacījumam "apguvis lauksaimniecības pamata zināšanas vismaz 160 stundu apjomā".

Lapas

Subscribe to RSS - Limbažu novads