Limbažu novads

“Atbalsts uzņēmējdarbības veicināšanai lauku teritorijās” 5.mācību diena Limbažu KB

VKLPT aktivitāte “Atbalsts uzņēmējdarbības veicināšanai lauku teritorijās” 5.mācību diena Limbažu KB
10.novembrī plkst.10.00, Jūras 58, Limbaži, Limbažu KB

Tēmas:
Projektu pieteikumu aizpildīšanas praktiskie piemēri (LEADER, ALTUM).
Praktiskais darbs biznesa plāna un finanšu plāna aizpildīšanā.

Kontaktinformācija:
Jautrīte Legzdiņa, jautrite.legzdina@llkc.lv, 26445102

10.11.2023. | MKPC Limbažu nodaļa | Informatīvs seminārs "Invazīvie kokaugi Latvijā"

Semināra tēma: Invazīvie kokaugi Latvijā

- Invazivitātes jēdziens: globālā un lokālā izpratne.
- Invazīvo sugu aprakstīšanas terminoloģija.
- Invazīvie koki. Kļavu dzimta. Eleagnu dzimta. Rožu dzimta. Pākšaugu dzimta.
- Invazīvie krūmi. Rožu dzimta. Eleagnu dzimta. Olīvu dzimta. Kaprifoniju dzimta. Grimoņu dzimta.
- Citu dzīvības formu kokaugi. Vīnkoku dzimta.

Lektori: Solveiga Luguza (Mg.silv., LBTU Meža fakultāte, lektore)

VAAD lauksaimniecībā izmantojamās zemes pārvaldības sistēmas LIZ un LLKC konsultantu sniegtais atbalsts. Limbažu KB

"VAAD lauksaimniecībā izmantojamās zemes pārvaldības sistēmas LIZ un LLKC konsultantu sniegtais atbalsts"
25. oktobrī plkst. 10.00 Jūras 58, Limbažos, Limbažu KB
Bezmaksas.

Semināra tēmas:
*LLKC Limbažu KB aktualitātes.
*VAAD lauksaimniecībā izmantojamās zemes pārvaldības sistēma. Kā praktiski ieviest darbībā. Darbs ar programmu. Izaicinājumi un priekšrocības..
*LLKC konsultantu sniegtais atbalsts, izmantojot e-rīku “Mans lauks".

27.10.2023. | MKPC Limbažu nodaļa | Informatīvs seminārs "Meža apsaimniekošana ūdens objektu tuvumā, tās ietekme uz ekosistēmām, labā prakse"

Semināra tēma: Meža apsaimniekošana ūdens objektu tuvumā, tās ietekme uz ekosistēmām, labā prakse

- Meža ekosistēmu pakalpojumi.
- Labā prakse meža apsaimniekošanā ūdens objektu tuvumā.

Lektori: Zane Lībiete (Vadošā pētnice LVMI "Silava").

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta, tālr. 26173397, janis.runcis@mkpc.llkc.lv!

Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā

Limbažu novada pašvaldība izsludina konkursu “Gada uzņēmums 2023”

Limbažu novada pašvaldība izsludina konkursu “Gada uzņēmums 2023”, ar mērķi godināt Limbažu novada uzņēmējus vai uzņēmumus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību, veicinot Limbažu novada uzņēmēju atpazīstamību un popularizējot labās uzņēmējdarbības prakses piemērus.

Mācību "Laukiem būt" informatīvā un pieredzes diena Limbažos

Vai jūti sevī dzirksti radīt ko savu? Tev ir fantastisks hobijs, kuru laiks pārvērst biznesā? Vai varbūt esi jau uzsācis savu uzņēmējdarbību, bet pietrūkst atbalsts? Varbūt vienkārši vēlies saprast, vai gribētu būt uzņēmējs?
Ja tā ir, tad mums Tev ir fantastiska ziņa! Jau 12. sezonu organizējam un aicinām tieši Tevi uz “Laukiem būt!” bezmaksas mācībām (vecums 18-40 gadi)!
Informatīvā diena par mācībām jau 6.oktobrī, pulkstens 10.00, Limbažu konsultāciju birojā, Jūras 58, Limbažos!
Programma:

Limbažu novada uzņēmēju forums – tirgus "UZŅĒMĒJU KVARTĀLS 2023"

LIMBAŽU NOVADA uzņēmēj, pakalpojumu sniedzēj!

UZŅĒMĒJU KVARTĀLS 2023 klāt! Aicināts pieteikt savu dalību!

Lai popularizētu Limbažu novada ražotāju un pakalpojumu sniedzēju piedāvājumu, veicinātu savstarpējo sadarbību uzņēmēju starpā, 14.oktobrī - Nēģu dienas ietvaros, netālu no 1.Nēģu tača (Meldru ielā 25), tiek organizēts Limbažu novada uzņēmēju forums – tirgus "UZŅĒMĒJU KVARTĀLS 2023".

Ikvienam pasākuma apmeklētājam, interesentam būs iespēja iegādāties novada uzņēmēju ražotās preces un iepazīties ar uzņēmēju sniegtajiem pakalpojumiem.

Iespējas uzņēmējiem?

28.09.2023. | MKPC Limbažu nodaļa | Informatīvs seminārs "Meža nekoksnes resusrsi, iespējas ienākumu gūšanai"

Semināra tēma: Meža nekoksnes resusrsi, iespējas ienākumu gūšanai

- Nekoksnes resursi - iedalījums, ieguves un izmantošanas nosacījumi
- Nekoksnes resursi - idejas uzņēmējdarbībai un ienākumu gūšanai

Lektori: Lelde Vilkriste (LBTU Meža fakultātes docente)

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta, tālr. 26173397, janis.runcis@mkpc.llkc.lv!

Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā

Lapas

Subscribe to RSS - Limbažu novads