Limbažu novads

14.10Limbaži/Mācību "Laukiem Būt!" informatīvā diena un pieredzes apmaiņa

Vai jūti sevī dzirksti radīt ko savu? Tev ir fantastisks hobijs, kuru laiks pārvērst biznesā? Vai varbūt esi jau uzsācis savu uzņēmējdarbību, bet pietrūkst atbalsts? Varbūt vienkārši vēlies saprast, vai gribētu būt uzņēmējs?
Ja tā ir, tad mums Tev ir fantastiska ziņa! Jau 11. sezonu organizējam un aicinām tieši Tevi uz “Laukiem būt!” bezmaksas mācībām (vecums 18-40 gadi)!
Informatīvā diena par mācībām jau 14.oktobrī, pulkstens 10.00, Limbažu konsultāciju birojā, Jūras 58, Limbažos!
Programma:

25.10.Limbaži/Informatīvs seminārs "Jaunā plānošanas perioda (KLP) aktualitāte - Lauksaimniecībā izmantojamās zemes pārvaldības sistēma"

25.oktobrī pulkstens 10.00
Platību maksājumu saņemšanai, jaunajā plānošanas periodā, aktuāla VAAD lauksaimniecībā izmantojamās zemes pārvaldības sistēma. Kā lauksaimniekam to veiksmīgāk ieviest darbībā. Izaicinājumi un priekšrocības.
Lektore: Anitra Lestlande, VAAD

SIA LLKC Limbažu konsultāciju biroja piedāvātie pakalpojumi un aktualitātes.
Lektors ; Aigars Legzdiņš, LLKC

Pieteikšanās: Jautrīte Legzdiņa - 26445102 vai jautrite.legzdina@llkc.lv

Forums-tirgus “UZŅĒMĒJU KVARTĀLS” Limbažu novadā!

Limbažu novada uzņēmēj! Arī šogad Tevi aicina tikties forumā-tirgū “UZŅĒMĒJU KVARTĀLS”!
Kad? 8.oktobrī
Cikos? 11:00-16:00
Kur? Salacgrīvā, Meldru ielā (blakus 1.Nēģu tacim)
Būs liela tirgošanās, jo Nēģu diena Salacgrīvā, būs skatuve kultūras uzņēmējiem, būs pasākuma vadītājs ar sarunām, aktivitātēm, būs leļļu teātris, būs tikšanās, būs konkursi, būs novada skolu topošo uzņēmēju un skolēnu mācību uzņēmumu izstāde, būs podkāstu studija “Youthcast studio” intervijām un daudz kas cits.
Piesakies līdz 30.septembrim!

Mācības "Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana"

Limbažu KB aicina uz mācībām
“Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana ”.
Lektore Solvita Rūsiņa.
Divas dienas - 7.09.22.un 21.09.22. plkst.10.00, Jūras 58, Limbaži
Dalība mācībās bez maksas.
Pieteikšanās un sīkāka informācija: Jautrīte Legzdiņa telef.26445102 vai e-pastā jautrite.legzdina@llkc.lv

Mācības īpaši aktuālas tiem, kas saņem platību maksājumus par bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu zālājos!

Biedrība „Jūrkante” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 12.kārtu Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumā 43.02 „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”

Biedrība „Jūrkante” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 12.kārtu Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumā 43.02 „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”

Limbažu novada pašvaldība izsludina konkursa trešo kārtu “Atbalsts komercdarbības uzsākšanai Limbažu novadā 2022. gadā”

No 1. augusta līdz 30. septembrim Limbažu novada pašvaldība izsludina konkursa trešo kārtu “Atbalsts komercdarbības uzsākšanai Limbažu novadā 2022. gadā”.
Konkursa mērķis – veicināt jaunu komersantu veidošanos Limbažu novadā.
Vienam konkursa uzvarētājam pieejamā pašvaldības atbalsta summa ir līdz 3000,00 EUR (trīs tūkstoši eiro).

16.08.2022., MKPC Limbaži | Izbraukuma izglītojošs seminārs "Egļu astoņzobu mizgraužu izplatības risks, ierobežošanas pasākumi"

Semināra tēmas:

• Egļu astoņzobu mizgrauzis -postošākais kaitēklis parastajai eglei, raksturojums, atpazīstamība, izplatības riski reģionos.
• Valsts plāns egļu mežaudžu aizsardzībai pret egļu astoņzobu mizgrauzi 2022.gadā.
• Objektos mežā: meža sanitārā stāvokļa apsekošana, riska audzes. Egļu astoņzobu mizgraužu invadēto egļu atpazīšana. Pasākumi kaitēkļa ierobežošanai konkrētajā īpašumā, konkrētajā situācijā, praktiski ieteikumi.

Lektori: Oskars Zaļkalns (Valsts meža dienests), Velga Senkovska (Meža konsutlāciju pakalpojumu centrs).

08.06.2022. | Lauka diena par dažādiem augsnes pirmssējas apstrādes veidiem

LLKC sadarbībā ar SIA “Paparžkalni”, Latvijas Zemnieku federāciju un Agroresursu un ekonomikas institūtu aicina 8.  jūnijā apmeklēt demonstrējuma lauka dienu par dažādu augsnes apstrādes tehnoloģiju salīdzinājumu graudaugu bezmaiņas sējumos slimību un kaitēkļu ierobežošanai.

Lauka diena notiks 8. jūnijā. Sākums plkst. 11.00 SIA “Paparžkalni”, Skultes pagasts, Limbažu novads.

Lapas

Subscribe to RSS - Limbažu novads