Mācības Limbažos/ Bioloģiskā lauksaimniecība – lopkopība un augkopība (iesācējiem)-160h

Datums: 
5. Marts, 2024 līdz 21. Maijs, 2024
Reģions: 
Vieta: 
Limbaži

SIA LLKC Limbažu konsultāciju birojs aicina uz mācībām "Bioloģiskā lauksaimniecība – lopkopība un augkopība (iesācējiem)-160h"
No 5.marta (turpmāk otrdienās, ceturtdienās), plkst.10:00, klātienē, Jūras 58, Limbažos, 3 stāvā.
Mācības noderēs:
•Pārņemot apsaimniekošanā ģimenes īpašumā esošu saimniecību.
• Izstrādājot saimniecības attīstības projektus.
• Piesaistot ES finanšu līdzekļus.
• Programma nodrošina atbilstību nosacījumam "apguvis lauksaimniecības pamata zināšanas vismaz 160 stundu apjomā".
• Nepieciešams tiem, kas 2023.gadā pirmo reizi pieteicās Bioloģiskās lauksaimniecības atbalsta maksājumiem.
• Programma “Bioloģiskā lauksaimniecība” ir jāapgūst, ja vēlas saimniekot bioloģiskām metodēm un ražot sertificētu bioloģisku produkciju.

Mācību ilgums 160 akadēmiskās stundas. Iepriekšēja pieteikšanās uz mācībām OBLIGĀTA. Mācības finansē ES. Noslēdzoties mācībām iespējams iegūt apliecību par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi.
Dalībnieku skaits mācībās ierobežots (20).
Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona, kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecības/meža zemes īpašnieks vai tiesiskais vadītājs.

Pieteikšanās saitē: https://forms.gle/GuQLSgff3yMr4ARj8 līdz 1.martam vai kamēr grupa nokomplektēta.

Plašāka informācija: Jautrīte Legzdiņa, 26445102, jautrite.legzdina@llkc.lv

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. 10.2.1-2.36/23/P21.
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
Pasākuma laikā iespējama fotografēšana, audio un video ierakstu veikšana
ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos.

Kontaktinformācija: 
Jautrīte Legzdiņa, jautrite.legzdina@llkc.lv, 26445102
Pielikums: 
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: