Limbažu novads

Biedrība „Jūrkante” izsludina 12. kārtu, ELFLA apakš pasākumā 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē

Biedrība „Jūrkante” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 12. kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakš pasākumā 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”

Tomātu audzēšanas ziemas seminārs/ Limbažos

Limbažu KB organizētais informatīvais seminārs

"Tomātu audzēšanas ziemas seminārs"
7.decembrī, plkst.11.00, Jūras 58, Limbažos

Programmā:
Aktuālais tomātu audzēšanā. Augsnes sagatavošana, stādīšana, mēslošana, kopšana, slimību apkarošana. Tomātu šķirņu džādība.
Lektore: Natālija Zeltiņa, Tomātu škirņu kolekcionāre, dārzkopības entuziastu klubs Tomāts Valmieras nodaļas vadītāja)

Limbažu KB piedāvātie pakalpojumi un aktualitātes.
Lektors: Aigars Legzdiņš ( Limbažu KB vadītājs)

Seminārs ir bezmaksas.

Klimatam un videi labvēlīgas lauksaimniecības prakses pasākumi augsnes auglībai un aizsardzībai.

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"

Limbaži, Izglītojošais seminārs

Nosaukums: Klimatam un videi labvēlīgas lauksaimniecības prakses pasākumi augsnes auglībai un aizsardzībai.

Kontakti:

Brigita Skujiņa, mob. tālr.: 27875479, e-pasts: brigita.skujina@llkc.lv

Vidzemes lauku partnerība "Brasla" izsludina LEADER projektu konkursa XIII kārtu uzņēmējdarbības atbalstam no 2022.gada 12.novembra līdz 2022.gada 12.decembrim.

Projektu iesniegumu pieņemšana no 2022.gada 12.novembra līdz 2022.gada 12.decembrim.

Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvām pieejamais finansējums 287220.49 EUR.

1.Rīcība: Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un pārdošanas veicināšana – 172332.30 EUR.

2.Rīcība: Lauksaimniecības produktu pārstrāde (tostarp mājas apstākļos), produkcijas dizains un pārdošanas veicināšana – 114888.19 EUR.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam:

♦ 50 000 EUR;

20.10.2022., MKPC Limbažu nodaļa| Informatīvs seminārs "Pilotprogramma "Dzīvais mežs", grozījumi noteikumos par koku ciršanu un meža atjaunošanu"

Semināra tēma:

- “Dzīvais mežs” - pilotprogramma dabas daudzveidības saglabāšanai privātajos mežos. Programmas saturs un pieteikšanās kārtība.
- Grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 935 "Noteikumi par koku ciršanu mežā" un noteikumos Nr. 308 "Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi”.

Lektori. Ģirts Baranovskis (Dabas aizsardzības pārvalde), Raivo Rudzītis (Valsts meža dienests).

Nēģu diena Limbažu novadā

Ikgadējs zivsaimniecības popularizēšanas pasākums ar informāciju par nēģi, nēģu pagatavošanu un iespēju nobaudīt uz vietas gatavoto nēģu zupu. Pasākums notiek sadarbībā ar nēģu taču zvejniekiem, nēģu produkcijas pārstrādātājiem, SALACGRĪVAS TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRU un Limbažu novada pašvaldību.

14.10Limbaži/Mācību "Laukiem Būt!" informatīvā diena un pieredzes apmaiņa

Vai jūti sevī dzirksti radīt ko savu? Tev ir fantastisks hobijs, kuru laiks pārvērst biznesā? Vai varbūt esi jau uzsācis savu uzņēmējdarbību, bet pietrūkst atbalsts? Varbūt vienkārši vēlies saprast, vai gribētu būt uzņēmējs?
Ja tā ir, tad mums Tev ir fantastiska ziņa! Jau 11. sezonu organizējam un aicinām tieši Tevi uz “Laukiem būt!” bezmaksas mācībām (vecums 18-40 gadi)!
Informatīvā diena par mācībām jau 14.oktobrī, pulkstens 10.00, Limbažu konsultāciju birojā, Jūras 58, Limbažos!
Programma:

14.10Limbaži/Mācību "Laukiem Būt!" informatīvā diena un pieredzes apmaiņa

Vai jūti sevī dzirksti radīt ko savu? Tev ir fantastisks hobijs, kuru laiks pārvērst biznesā? Vai varbūt esi jau uzsācis savu uzņēmējdarbību, bet pietrūkst atbalsts? Varbūt vienkārši vēlies saprast, vai gribētu būt uzņēmējs?
Ja tā ir, tad mums Tev ir fantastiska ziņa! Jau 11. sezonu organizējam un aicinām tieši Tevi uz “Laukiem būt!” bezmaksas mācībām (vecums 18-40 gadi)!
Informatīvā diena par mācībām jau 14.oktobrī, pulkstens 10.00, Limbažu konsultāciju birojā, Jūras 58, Limbažos!
Programma:

25.10.Limbaži/Informatīvs seminārs "Jaunā plānošanas perioda (KLP) aktualitāte - Lauksaimniecībā izmantojamās zemes pārvaldības sistēma"

25.oktobrī pulkstens 10.00
Platību maksājumu saņemšanai, jaunajā plānošanas periodā, aktuāla VAAD lauksaimniecībā izmantojamās zemes pārvaldības sistēma. Kā lauksaimniekam to veiksmīgāk ieviest darbībā. Izaicinājumi un priekšrocības.
Lektore: Anitra Lestlande, VAAD

SIA LLKC Limbažu konsultāciju biroja piedāvātie pakalpojumi un aktualitātes.
Lektors ; Aigars Legzdiņš, LLKC

Pieteikšanās: Jautrīte Legzdiņa - 26445102 vai jautrite.legzdina@llkc.lv

Forums-tirgus “UZŅĒMĒJU KVARTĀLS” Limbažu novadā!

Limbažu novada uzņēmēj! Arī šogad Tevi aicina tikties forumā-tirgū “UZŅĒMĒJU KVARTĀLS”!
Kad? 8.oktobrī
Cikos? 11:00-16:00
Kur? Salacgrīvā, Meldru ielā (blakus 1.Nēģu tacim)
Būs liela tirgošanās, jo Nēģu diena Salacgrīvā, būs skatuve kultūras uzņēmējiem, būs pasākuma vadītājs ar sarunām, aktivitātēm, būs leļļu teātris, būs tikšanās, būs konkursi, būs novada skolu topošo uzņēmēju un skolēnu mācību uzņēmumu izstāde, būs podkāstu studija “Youthcast studio” intervijām un daudz kas cits.
Piesakies līdz 30.septembrim!

Lapas

Subscribe to RSS - Limbažu novads