Limbažu novads

11.05.2022., Limbažu nodaļa | Informatīvs seminārs "ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem 2022.gadā"

Semināra tēmas:

• ES atbalsta pasākumi "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā" paredzamie ES atbalsti meža īpašniekiem.
• ES atbalsta veidlapu (MAAPP un projekta iesnieguma) aizpildīšana un iesniegšana. Elektroniska pieteikuma nosūtīšana.
• Projekta "Latvianature" privāto meža īpašnieku aptaujas rezultātu apskats.

Lektore: Velga Senkovska (MKPC Mežsaimniecības konsultante).

20.04.2022., Limbažu nodaļa | Informatīvs seminārs "ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem 2022.gadā"

Semināra tēmas:

• ES atbalsta pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā" paredzamie ES atbalsti meža īpašniekiem;
• ES atbalsta veidlapu (MAAPP un projekta iesnieguma) aizpildīšana un iesniegšana. Elektroniska pieteikuma nosūtīšana.

Lektori: Velga Senkovska (MKPC mežsaimniecības konsultante).

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta! Pieteikties var rakstot e-pastu:
janis.runcis@mkpc.llkc.lv

Informatīvs seminārs "Aktuālā informācija lauku uzņemējiem 2022.gadā"

Limbažu konsultāciju birojs aicina piedalīties klātienes informatīvā seminārā par platību maksājumiem 2022.gadā, aktualitātēm augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem, ALTUM atbalstu lauksaimniekiem, LAD projektiem. Seminārs ir bezmaksas, notiks 7.aprīlī, plkst.10:00- 13:00 Rīgas iela 16, Limbažu novada pašvaldības zālē.
Lektori:
* Inga Šarfa Strazda, ZVRLP Tiešo maksājumu daļas vadītāja.
* Anitra Lestlande, VAAD.
* Linda Zaķe, ALTUM kredītspeciāliste.
* Aigars Legzdiņš, Limbažu KB vadītājs.

Vidzemes lauku partnerība "Brasla" izsludina LEADER projektu konkursa XII kārtu sabiedriskā labuma projektiem

Vidzemes lauku partnerība "Brasla" izsludina LEADER projektu konkursa XII kārtu sabiedriskā labuma projektiem no 2022.gada 28.februāra līdz 2022.gada 28.martam.
Projektu konkurss norit atbilstoši Vidzemes lauku partnerības „Brasla” SVVA stratēģijai 2014.-2020.gadam un 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, 5.2. aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas".

Vidzemes lauku partnerība "Brasla" aicina piedalīties apmācību pasākumā "Dizaina domāšanas darbnīca amatniekiem un mājražotājiem"

Vidzemes lauku partnerība "Brasla" aicina piedalīties apmācību pasākumā "Dizaina domāšanas darbnīca amatniekiem un mājražotājiem", kas tiek organizēts starpteritoriālā sadarbības projekta "Mājražošanas jaunrade" (Nr. 18-00-A019.332-000006) ietvaros.

Pasākuma norises laiks un vieta:

- 2022. gada 28. februāris, plkst. 10:00;

- Bīriņu pils, Bīriņi, Vidrižu pagasts, Limbažu novads.

Pasākumu vadīs dizaina domāšanas mentore Elīna Bušmane un stratēģiskais dizainers Čārlzs Bušmanis.

LEADER biedrība 'Jūrkante' izlsudina ELFLA 11.projektu kārtu

Biedrība „Jūrkante” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 11. kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakš pasākumā 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”

Vidzemes lauku partnerība "Brasla" izsludina LEADER projektu konkursa XI kārtu uzņēmējdarbības atbalstam

Vidzemes lauku partnerība "Brasla" izsludina LEADER projektu konkursa XI kārtu uzņēmējdarbības atbalstam no 2021.gada 26.decembra līdz 2022.gada 26.janvārim.
Informācija par projektu iesniegšanu: https://brasla.lv/blog/post/izsludinata-leader-projektu-konkursa-xi-kart...

Noslēdzošā diena "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai", Limbažu birojs

Noslēguma diena VLT aktivitātē: „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai", 1. decembrī plkst. 10.00 ZOOM platformā.

Tēmas:

1.Noslēguma LIVE video ar LAN.
2. Lekcija "21.gadsimta pieprasītākās prasmes uzņēmējdarbībā labi tās zināt, apgūt un pielietot".
3. Laukiem būt!" dalībnieku biznesa plānu prezentēšana.

Aktuālais lauksaimniecības produktu integrētajā audzēšanā

Informatīvais seminārs par lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām, tiek organizēts, lai atgādinātu lauksaimniecības produkcijas ražotājiem par prasībām, kuras jāievēro audzējot gan graudaugus, gan pārējos kultūraugus integrēti, t.i. agroķīmiskā izpēte vai augsnes analīzes apsaimniekotajās platībās, nepieciešamā uzskaites dokumentācija saimniecībā, pārbaužu rezultāti un raksturīgākās kļūdas, augu aizsardzības līdzekļu atļautais lietojums.

Pieteikšanās semināram līdz 5.12.2021.

Lapas

Subscribe to RSS - Limbažu novads