Limbažu novads

LAP mācības "Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana "

Limbažu KB aicina uz mācībām
“Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana ”.
Lektore Solvita Rūsiņa.
Divas dienas - 24.05.22.un 31.05.22. Jūras 58, Limbaži
Dalība mācībās bez maksas.
Pieteikšanās un sīkāka informācija: Jautrīte Legzdiņa telef.26445102 vai e-pastā jautrite.legzdina@llkc.lv

Mācības organizētas programmas LAP 2014. -2020. apakšpasākumā “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”.
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

LAP mācības "Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana "

Limbažu KB aicina uz mācībām
“Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana ”
Lektore Solvita Rūsiņa
Divas dienas - 24.05.22.un 31.05.22. Jūras 58, Limbaži
Dalība mācībās bez maksas.
Pieteikšanās un sīkāka informācija: Jautrīte Legzdiņa telef.26445102 vai e-pastā jautrite.legzdina@llkc.lv

Mācības organizētas programmas LAP 2014. -2020. apakšpasākumā “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”.
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Vides nodaļas mācības bioloģiskajā graudkopībā | “Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana (laukaugu audzēšana)”

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Vides nodaļa sadarbībā ar nozares praktiķiem organizē mācības bioloģiskajā graudkopībā. Interesenti var pieteikties kursam “Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana (laukaugu audzēšana)” Latvijas trīs novados Vidzemē, Kurzemē, Latgalē. Pasākuma norises laiks – 19., 25. maijā un 1. jūnijā no plkst. 10 līdz 17.

11.05.2022., Limbažu nodaļa | Informatīvs seminārs "ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem 2022.gadā"

Semināra tēmas:

• ES atbalsta pasākumi "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā" paredzamie ES atbalsti meža īpašniekiem.
• ES atbalsta veidlapu (MAAPP un projekta iesnieguma) aizpildīšana un iesniegšana. Elektroniska pieteikuma nosūtīšana.
• Projekta "Latvianature" privāto meža īpašnieku aptaujas rezultātu apskats.

Lektore: Velga Senkovska (MKPC Mežsaimniecības konsultante).

20.04.2022., Limbažu nodaļa | Informatīvs seminārs "ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem 2022.gadā"

Semināra tēmas:

• ES atbalsta pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā" paredzamie ES atbalsti meža īpašniekiem;
• ES atbalsta veidlapu (MAAPP un projekta iesnieguma) aizpildīšana un iesniegšana. Elektroniska pieteikuma nosūtīšana.

Lektori: Velga Senkovska (MKPC mežsaimniecības konsultante).

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta! Pieteikties var rakstot e-pastu:
janis.runcis@mkpc.llkc.lv

Informatīvs seminārs "Aktuālā informācija lauku uzņemējiem 2022.gadā"

Limbažu konsultāciju birojs aicina piedalīties klātienes informatīvā seminārā par platību maksājumiem 2022.gadā, aktualitātēm augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem, ALTUM atbalstu lauksaimniekiem, LAD projektiem. Seminārs ir bezmaksas, notiks 7.aprīlī, plkst.10:00- 13:00 Rīgas iela 16, Limbažu novada pašvaldības zālē.
Lektori:
* Inga Šarfa Strazda, ZVRLP Tiešo maksājumu daļas vadītāja.
* Anitra Lestlande, VAAD.
* Linda Zaķe, ALTUM kredītspeciāliste.
* Aigars Legzdiņš, Limbažu KB vadītājs.

Vidzemes lauku partnerība "Brasla" izsludina LEADER projektu konkursa XII kārtu sabiedriskā labuma projektiem

Vidzemes lauku partnerība "Brasla" izsludina LEADER projektu konkursa XII kārtu sabiedriskā labuma projektiem no 2022.gada 28.februāra līdz 2022.gada 28.martam.
Projektu konkurss norit atbilstoši Vidzemes lauku partnerības „Brasla” SVVA stratēģijai 2014.-2020.gadam un 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, 5.2. aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas".

Vidzemes lauku partnerība "Brasla" aicina piedalīties apmācību pasākumā "Dizaina domāšanas darbnīca amatniekiem un mājražotājiem"

Vidzemes lauku partnerība "Brasla" aicina piedalīties apmācību pasākumā "Dizaina domāšanas darbnīca amatniekiem un mājražotājiem", kas tiek organizēts starpteritoriālā sadarbības projekta "Mājražošanas jaunrade" (Nr. 18-00-A019.332-000006) ietvaros.

Pasākuma norises laiks un vieta:

- 2022. gada 28. februāris, plkst. 10:00;

- Bīriņu pils, Bīriņi, Vidrižu pagasts, Limbažu novads.

Pasākumu vadīs dizaina domāšanas mentore Elīna Bušmane un stratēģiskais dizainers Čārlzs Bušmanis.

LEADER biedrība 'Jūrkante' izlsudina ELFLA 11.projektu kārtu

Biedrība „Jūrkante” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 11. kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakš pasākumā 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”

Lapas

Subscribe to RSS - Limbažu novads