Limbažu novads

Mācības "Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana"

Limbažu KB aicina uz mācībām
“Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana ”.
Lektore Solvita Rūsiņa.
Divas dienas - 7.09.22.un 21.09.22. plkst.10.00, Jūras 58, Limbaži
Dalība mācībās bez maksas.
Pieteikšanās un sīkāka informācija: Jautrīte Legzdiņa telef.26445102 vai e-pastā jautrite.legzdina@llkc.lv

Mācības īpaši aktuālas tiem, kas saņem platību maksājumus par bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu zālājos!

Biedrība „Jūrkante” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 12.kārtu Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumā 43.02 „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”

Biedrība „Jūrkante” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 12.kārtu Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumā 43.02 „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”

Limbažu novada pašvaldība izsludina konkursa trešo kārtu “Atbalsts komercdarbības uzsākšanai Limbažu novadā 2022. gadā”

No 1. augusta līdz 30. septembrim Limbažu novada pašvaldība izsludina konkursa trešo kārtu “Atbalsts komercdarbības uzsākšanai Limbažu novadā 2022. gadā”.
Konkursa mērķis – veicināt jaunu komersantu veidošanos Limbažu novadā.
Vienam konkursa uzvarētājam pieejamā pašvaldības atbalsta summa ir līdz 3000,00 EUR (trīs tūkstoši eiro).

16.08.2022., MKPC Limbaži | Izbraukuma izglītojošs seminārs "Egļu astoņzobu mizgraužu izplatības risks, ierobežošanas pasākumi"

Semināra tēmas:

• Egļu astoņzobu mizgrauzis -postošākais kaitēklis parastajai eglei, raksturojums, atpazīstamība, izplatības riski reģionos.
• Valsts plāns egļu mežaudžu aizsardzībai pret egļu astoņzobu mizgrauzi 2022.gadā.
• Objektos mežā: meža sanitārā stāvokļa apsekošana, riska audzes. Egļu astoņzobu mizgraužu invadēto egļu atpazīšana. Pasākumi kaitēkļa ierobežošanai konkrētajā īpašumā, konkrētajā situācijā, praktiski ieteikumi.

Lektori: Oskars Zaļkalns (Valsts meža dienests), Velga Senkovska (Meža konsutlāciju pakalpojumu centrs).

08.06.2022. | Lauka diena par dažādiem augsnes pirmssējas apstrādes veidiem

LLKC sadarbībā ar SIA “Paparžkalni”, Latvijas Zemnieku federāciju un Agroresursu un ekonomikas institūtu aicina 8.  jūnijā apmeklēt demonstrējuma lauka dienu par dažādu augsnes apstrādes tehnoloģiju salīdzinājumu graudaugu bezmaiņas sējumos slimību un kaitēkļu ierobežošanai.

Lauka diena notiks 8. jūnijā. Sākums plkst. 11.00 SIA “Paparžkalni”, Skultes pagasts, Limbažu novads.

LAP mācības "Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana "

Limbažu KB aicina uz mācībām
“Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana ”.
Lektore Solvita Rūsiņa.
Divas dienas - 24.05.22.un 31.05.22. Jūras 58, Limbaži
Dalība mācībās bez maksas.
Pieteikšanās un sīkāka informācija: Jautrīte Legzdiņa telef.26445102 vai e-pastā jautrite.legzdina@llkc.lv

Mācības organizētas programmas LAP 2014. -2020. apakšpasākumā “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”.
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

LAP mācības "Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana "

Limbažu KB aicina uz mācībām
“Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana ”
Lektore Solvita Rūsiņa
Divas dienas - 24.05.22.un 31.05.22. Jūras 58, Limbaži
Dalība mācībās bez maksas.
Pieteikšanās un sīkāka informācija: Jautrīte Legzdiņa telef.26445102 vai e-pastā jautrite.legzdina@llkc.lv

Mācības organizētas programmas LAP 2014. -2020. apakšpasākumā “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”.
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Vides nodaļas mācības bioloģiskajā graudkopībā | “Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana (laukaugu audzēšana)”

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Vides nodaļa sadarbībā ar nozares praktiķiem organizē mācības bioloģiskajā graudkopībā. Interesenti var pieteikties kursam “Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana (laukaugu audzēšana)” Latvijas trīs novados Vidzemē, Kurzemē, Latgalē. Pasākuma norises laiks – 19., 25. maijā un 1. jūnijā no plkst. 10 līdz 17.

Lapas

Subscribe to RSS - Limbažu novads