Limbažu novads

Limbažu novada UZŅĒMĒJU FORUMS

Šī gada 15.decembrī Alojas uzņēmējdarbības atbalsta centrā SALA norisināsies Limbažu novada uzņēmēju forums. Tā galvenā tēma – energoefektivitāte.
Nozares eksperti informēs uzņēmējus par daudzveidīgiem praktiskiem risinājumiem, kā uzlabot energoefektivitāti un saimniekot efektīvāk. Energoefektivitāte ir aktuāla visiem, un tieši šobrīd ir piemērotākais brīdis spert praktiskus soļus, lai kļūtu efektīvākiem un konkurētspējīgākiem.

Sertifikācijas nosacījumi un plānotie 2023.gada atbalsta pasākumi bioloģiskajām saimniecībbām.

SIA LLKC Limbažu KB rīko semināru par likumdošanas un sertifikācijas prasībām bioloģiskajām saimniecībām un 2023.gada atbalsta pasākumiem bioloģiskajiem lauksaimniekiem, kā arī klausītāji tiks informēti par SIA LLKC Limbažu KB aktualitātēm.
Seminārs notiks 9.12.2022., sākums plkst. 10.00.
Pieteikšnās un informācija - SIA LLKC Limbažu KB augkopības konsultante B. Skujiņa: t.27875479; e-pasts: brigita.skujiņa @llkc.lv

29.11.2022., MKPC Limbažu nodaļa| Informatīvs seminārs "Putniem draudzīga mežu apsaimniekošana"

Semināra tēma:

- Putniem draudzīga mežu apsaimniekošana;
- Eiropas Savienības procesi, kas attiecas uz šo tēmu - tiek izstrādāti dažādi dokumenti uz ES Bioloģiskās daudzveidības un Meža stratēģijas bāzes.

Lektors: Viesturs Ķerus (Latvijas Ornitoloģijas biedrība)

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta, tālr. 26173397: janis.runcis@mkpc.llkc.lv!

Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Nāc un piedalies Latvijā lielākā Adventa vainaga tapšanā!

Jau 11 gadu Skultes baznīcas pļavā veidos Lielo Adventa vainagu. Vainaga pamatu veido no koka konstrukcijas, kas klāta ar egļu zariem. Tā centrā atrodas krustu krusts jeb kā vēl to mēdz dēvēt - Māras krusts. Vainagā ir četri balti lukturi, kuri tiek iedegti svētdienās, savukārt katru vakaru vainagā iedegas mazie lukturīši. Mūsu darinātais Adventa vainags būs skatāms ikvienam līdz Zvaigznes dienai, 2023.gada 6.janvārim.

Limbažu novada uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde

Publisks pasākums.
Sēdi organizē: pašvaldības aģentūra LAUTA
Sēdes vieta klātienē: Alojas uzņēmējdarbības atbalsta centrs “Sala”,
Liepu iela 3, Ungurpils
Sēdes pieslēgums attālināti: (webex platformā)
Sēdes laiks: 22.11.2022., plkst. 15.00
Sēdes darba kārtība:
1. Iepazīšanās ar Alojas uzņēmējdarbības atbasta centra “Sala” vadītāju (uz noteiktu laiku) Inesi Mētriņu;
2. Limbažu novada domes komiteju sēžu un domes sēdes darba kārtības jautājumi. Aktualitātes pašvaldībā. Domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs.

Biedrība „Jūrkante” izsludina 12. kārtu, ELFLA apakš pasākumā 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē

Biedrība „Jūrkante” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 12. kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakš pasākumā 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”

Tomātu audzēšanas ziemas seminārs/ Limbažos

Limbažu KB organizētais informatīvais seminārs

"Tomātu audzēšanas ziemas seminārs"
7.decembrī, plkst.11.00, Jūras 58, Limbažos

Programmā:
Aktuālais tomātu audzēšanā. Augsnes sagatavošana, stādīšana, mēslošana, kopšana, slimību apkarošana. Tomātu šķirņu džādība.
Lektore: Natālija Zeltiņa, Tomātu škirņu kolekcionāre, dārzkopības entuziastu klubs Tomāts Valmieras nodaļas vadītāja)

Limbažu KB piedāvātie pakalpojumi un aktualitātes.
Lektors: Aigars Legzdiņš ( Limbažu KB vadītājs)

Seminārs ir bezmaksas.

Klimatam un videi labvēlīgas lauksaimniecības prakses pasākumi augsnes auglībai un aizsardzībai.

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"

Limbaži, Izglītojošais seminārs

Nosaukums: Klimatam un videi labvēlīgas lauksaimniecības prakses pasākumi augsnes auglībai un aizsardzībai.

Kontakti:

Brigita Skujiņa, mob. tālr.: 27875479, e-pasts: brigita.skujina@llkc.lv

Lapas

Subscribe to RSS - Limbažu novads