Biedrība “Preiļu rajona partnerība” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 13.kārtu

Datums: 
9. Februāris, 2023 līdz 9. Marts, 2023
Reģions: 

Biedrība “Preiļu rajona partnerība” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 13.kārtu
Biedrība “Preiļu rajona partnerība” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 13.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstba)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” (turpmāk tekstā- MK Noteikumi Nr.590).

Informāciju par projektu konkursu un bezmaksas konsultācijas var saņemt biedrībā “Preiļu rajona partnerība” birojā: Raiņa bulvāris 17, Preiļu novads, Preiļi
Administratīvā vadītāja: Valija Vaivode
Tālr. 22026684
e-pasts: preilupartneriba@inbox.lv
mājas lapa: www.preilupartneriba.lv

Kontaktinformācija: 
Valija Vaivode Tālr. 22026684 e-pasts: preilupartneriba@inbox.lv
Reģions filtram: