Mācības Talsos "Ganāmpulka veselības pārvaldība, iekļaujot dzīvnieku turēšanas un ēdināšanas nosacījumus (Piena un gaļas lopkopība)

Datums: 
5. Marts, 2024 līdz 7. Marts, 2024
Reģions: 
Vieta: 
Kr. Valdemāra 21a

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Talsu birojs aicina uz 16h ES finansētām mācībām "Ganāmpulka veselības pārvaldība, iekļaujot dzīvnieku turēšanas un ēdināšanas nosacījumus (Piena un gaļas lopkopība)

Programmā:
• Eiropas Savienības Zaļā kursa prasības antimikrobiālās rezistences mazināšanai
• LR MK noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām
• Ganāmpulka veselības pārvaldība saimniecībās
• Dzīvnieku audzēšana, turēšana, mītņošana un to nozīme dzīvnieku veselības un produktivitātes nodrošināšanā
• Datu uzskaites un pārraudzības datu nozīme ganāmpulka veselības pārvaldībā
• Ēdināšana dzīvnieku imunitātes uzturēšanai un stiprināšanai dažādās vecuma, fizioloģiskā stāvokļa un ražības grupās
• Dzīvnieku signāli dzīvnieku veselības stāvokļa novērtēšanai un atbildīgas antibiotiku lietošanas pieredze
• Datu uzskaite saimniecībā
• Dažāda vecuma dzīvnieku turēšanas un ēdināšanas novērtējums saimniecībā

05. martā 10.00-16:30 Kr. Valdemāra ielā 21a
07.martā 10:00-17:00 praktiskās nodarbības SIA “Rojupes Silmači”,ZS “Rudes Vētras”, SIA “INTAS” Piena lopi.
Obligāti jāpiedalās abās mācību dienās!

Lektori:
• LLKC lopkopības konsultante Anita Siliņa
• LLKC konsultants-eksperts veterinārmedicīnā Dainis Arbidāns

Par dalību mācībās saņemsiet apliecinājumus. Sertificētas personas (pārraugi, vērtētāji, MA tehniķi) saņems kvalifikācijas celšanai nepieciešamās stundas.

Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona, kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kā arī visu minēto personu ģimenes locekļi, tāpat arī ganāmpulku īpašnieki.
Dalībnieku skaits ierobežots.

Papildus informācijai:
alfons.speks@llkc.lv, t.26460878

Mācību organizēšanu līdzfinansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, saskaņā ar līgumu starp LLKC un Lauku atbalsta dienestu nr. 10.2.1-2.36/23/P21 par mācību organizēšanu un īstenošanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. ‑2020. gadam pasākuma „Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma „Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Kontaktinformācija: 
Alfons Spēks, T. 26460878
Pielikums: 
PielikumsIzmērs
programma_llkc02ta03-m.doc174 KB
Kategorija: 
Lauku tīkls
Reģions filtram: