Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā

Datums: 
15. Aprīlis, 2015
Reģions: 
Vieta: 
Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs
Nozare: 

Sākums plkst. 10.00

HACCP, laba higiēnas prakse (LHP), laba ražošanas prakse (LRP), paškontrole /programma saskaņā ar 2005.gada 14. jūnija LR MK noteikumiem Nr.409 „Pārtikas apritē nodarbināto personu profesionālās kvalifikācijas prasības"/

Lektore - Astrīda Mūrniece, sertificēta higiēnas ārste - eksperte
Maksa - 14,23 EUR (ar PVN)
Programmā:
1. Vispārējā daļa:
- Pārtikas apriti regulējošie ES un Latvijas normatīvie akti;
- Pārtikas aprites uzraudzība un kontrole Latvijā.
2. Pārtikas nekaitīgums un drošība:
- Pārtikas izcelsmes slimību statistika Latvijā un ārvalstīs;
- Pārtikas izcelsmes slimības un to profilakses pasākumi;
- Pārtikas piesārņojums.
3. Vispārējs priekšstats par higiēnu, tās nozarēm.
4. Pārtikas higiēna.
5. Personāla personīgās higiēnas prasības.
6. HACCP, principi, vērtēšana un ieviešana, nozīme.
- Septiņi HACCP principi, to izvērtēšana;
- Labas higiēnas prakse (LHP) un laba ražošanas prakse (LRP);
- Paškontroles sistēmas izstrādāšanas un pastāvīgas uzturēšanas pamatprincipi;
- Atsevišķu pārtikas nozaru īpatnības:
- pārtikas ražošana: primārā un sekundārā – produktu pārstrāde, t.sk. maizes ceptuves, konditorejas izstrādājumu ražotnes, augļu un dārzeņu pārstrāde, kulinārijas izstrādājumu ražošana;
- ēdināšanas uzņēmumi;
- tirdzniecības uzņēmumi, to veidi, īpatnības.
(atkarībā no konkrētā pārtikas apritē iesaistītā uzņēmuma darbības novirziena un jaudas var izdalīt tēmas atbilstoši konkrētas uzņēmumu grupas darbības veidam)
7. Klausītāju zināšanu pārbaude un apliecību izsniegšana.

Tālr. 63781740, 63781741
www.pic.dobele.lv

Reģions filtram: