Mājražošanas attīstības iespējas, nosacījumi un realizācija

Datums: 
14. Decembris, 2015
Reģions: 
Vieta: 
Lizdēnu bibliotēka
Nozare: 

Seminārs
MĀJRAŽOŠANAS ATTĪSTĪBAS IESPĒJAS,NOSACĪJUMI UN REALIZĀCIJA
14. decembris, plkst. 11:00, Lizdēnu bibliotēkas zāle
Semināra programma:
Lokālās (vietējās) pārtikas nozīme mūsdienās
Pārtikas produktu izplatīšanas iespējas (kooperācija, ķēžu un tīklu jebtīklojuma veidošana)
Pārtikas kvalitāte, tās nodrošināšana un inovācijas
Vadlīnijas mājražotājiem
Pārtikas piesārņojums un higiēnas nodrošināšana
Pārtikas nekaitīguma nodrošināšana un paškontrole (HACCP)
Mājražošanas attīstība Latvijā (piemēri)
Pārtikas ražošana mājas apstākļos. Nepieciešamie dokumenti,reģistrēšanās iespējas, normatīvie akti
Par savas saražotās produkcijas realizācijas iespējām

Lektori- Dr.oec. Ligita Melece – Vidzemes Augstskolas asoc. profesore,Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūta nodaļas vadītāja
Mārcis Ulmanis – Pārtikas un veterinārā dienestaZiemeļvidzemes pārvaldes vadītājs
Linda Uglanova – Pārtikas un veterinārā dienestaZiemeļvidzemes pārvaldes vadītāja vietniece

Pasākumu rīko: Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un Burtnieku novads

Kontaktinformācija: 
Inese Gaumane 26306139
Reģions filtram: