Seminārs Dobelē "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā"

Datums: 
24. Augusts, 2016
Reģions: 
Vieta: 
Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs
Nozare: 

Programma saskaņā ar 2015.gada 29. septembra LR MK noteikumiem Nr.545 „Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā”.

Semināra tēmas:
1. Vispārīgā daļa:

galveno pārtikas apriti reglamentējošo Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasību raksturojums;
pārtikas uzņēmēju pienākumi un atbildība;
pārtikas aprites uzraudzība un kontrole Latvijā.
2. Pārtikas kvalitāte un nekaitīgums:

pārtikas kvalitātes un nekaitīguma jēdzieni;
izplatītāko pārtikas izraisītu slimību raksturojums;
izplatītākie pārtikas piesārņošanas iemesli, piesārņojuma mehānismi un profilakses pasākumi piesārņojuma novēršanai.
3. Personāla higiēnas prasības.
4. Pārtikas higiēna:

vispārīgās un īpašās higiēnas prasības;
laba higiēnas un laba ražošanas prakse pārtikas uzņēmumā;
pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas pamatprincipi.
Lektore – Astrīda Mūrniece, sertificēta higiēnas ārste – eksperte.

PIETEIKTIES SEMINĀRAM:
Tālr. 63781740, 63781741
e-pasts – piuac@dobele.lv
Birojā – Brīvības ielā 7, 2.stāvā, Dobelē.

www.dobeledara.lv

Kontaktinformācija: 
Tālr. 63781740, 63781741; e-pasts – piuac@dobele.lv
Reģions filtram: