Seminārs"Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā"

Datums: 
19. Oktobris, 2016
Reģions: 
Vieta: 
Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs
Nozare: 

Programma saskaņā ar 2015.gada 29. septembra LR MK noteikumiem Nr.545 „Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā”.

Semināra tēmas:

1. Vispārīgā daļa:
galveno pārtikas apriti reglamentējošo Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasību raksturojums;
pārtikas uzņēmēju pienākumi un atbildība;
pārtikas aprites uzraudzība un kontrole Latvijā.

2. Pārtikas kvalitāte un nekaitīgums:
pārtikas kvalitātes un nekaitīguma jēdzieni;
izplatītāko pārtikas izraisītu slimību raksturojums;
izplatītākie pārtikas piesārņošanas iemesli, piesārņojuma mehānismi un profilakses pasākumi piesārņojuma novēršanai.

3. Personāla higiēnas prasības.

4. Pārtikas higiēna:
vispārīgās un īpašās higiēnas prasības;
laba higiēnas un laba ražošanas prakse pārtikas uzņēmumā;
pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas pamatprincipi.

www.dobeledara.lv

Kontaktinformācija: 
Dobeles PIUAC, Tālr. 63781739 (sekretāre 63781740) Mob. 25449330 (birojs), e-pasts piuac@dobele.lv
Reģions filtram: