Liepājas pusē apmācības "HACCP sertifikāts – pārtikas uzņēmumu paškontroles sistēma, drošas un nekaitīgas pārtikas apritei"

Datums: 
27. Jūlijs, 2017 līdz 11. Augusts, 2017
Reģions: 
Vieta: 
Liepājas rajona partnerības konferenču zāle (2.stāvs)
Nozare: 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru (LLKC) LAP investīciju pasākumu 2014. -2020. gadam ietvaros piedāvā programmu

HACCP sertifikāts – pārtikas uzņēmumu paškontroles sistēma, drošas un nekaitīgas pārtikas apritei (24 stundas)

Mācības tiek pārceltas uz vēlāku laiku. Aicinām pieteikties, lai ir iespējams pa tiešo sazināties ar Jums,
kad būs zināmi mācību norises datumi.

Norises vieta: Liepājas rajona partnerības telpas (2.stavs), Krasta iela 12, Grobiņa.

Programmā:
* Drošas un nekaitīgas pārtikas ražošanas teorētiskā likumdošanas bāze.
* Eiropas Savienības un Latvijas pārtikas nekaitīgumu reglamentējoša likumdošanas aktu analīze un piemērotības izvērtēšana.
* Labas ražošanas prakses un labas higiēnas prakses principu un kritēriju noteikšana un piemērošana atbilstošam pārtikas pārstrādes virzienam.
* Potenciālo apdraudējumu analīze pārtikas aprites ķēdes posmos.
* Potenciālie piesārņošanās veidi un avoti pārtikas produktu ražošanas tehnoloģiskā procesa etapos.
* Pārtikas produktu ražošanas apdraudējumu analīze un risku izvērtējums.
* HACCP pamatprincipi un pētījuma galvenie etapu noteikšana augu un dzīvnieku izcelsmes produktu pārstrādei.
* Paškontroles rokasgrāmatas izstrādes pamatprincipi pārtikas ražošanas uzņēmumos.
* Kritisko punktu un kritisko kontroles punktu identifikācija.
* Monitoringa procedūras.
* Tehnoloģiskā procesa kontroles plāna izstrāde.
* Tehnoloģiskā dokumentācijas struktūras izveide.

Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona (LAD klients), kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieks vai tiesiskais vadītājs.

Mazajām saimniecībām un mežsaimniecības pakalpojumu uzņēmumiem, kam pēdējā noslēgtā gada apgrozījums nepārsniedz 15 000 euro, un meža zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem ar meža zemes platību līdz 50 hektāriem, dalība mācībās ir bez maksas, jo tiek finansēta no LAP investīciju pasākumu 2014. –2020. gadam līdzekļiem. Lielajiem uzņēmumiem un dalībniekiem, kas tikai plāno uzsākt savu darbību, mācību maksa ir 70,00 EUR par dalībnieku.

Pieteikšanās uz apmācībām var, sazinoties ar LLU Mūžizglītības centru, zvanot pa tālr. 63005715, 26340144 vai rakstot e-pastu antra.berzina@llu.lv. Informācija par citiem kursiem www.mc.llu.lv.

Vietu skaits ierobežots!

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

------
!!! Papildus iespēja - apmācības "Jauna, konkurētspējīga nišas pārtikas produkta izstrāde Specializācija: Dažādu graudaugu izmantošana jaunu produktu izstrādē (32 stundas)". Papildus informācija saitē - http://laukutikls.lv/nozares/notikumi/2017-08-02-000000-lidz-2017-08-05-...

Kontaktinformācija: 
Antra Bērziņa (tālr.: 63005715, 26340144, e-pasts: antra.berzina@llu.lv, www.mc.llu.lv)
Reģions filtram: