Seminārs "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā"

Datums: 
17. Janvāris, 2018
Reģions: 
Vieta: 
Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs
Nozare: 

Lektore - Astrīda Mūrniece, sertificēta higiēnas ārste - eksperte
Semināra norises laiks no plkst.10.00 līdz 13.00.

Semināra tēmas:
1. Vispārīgā daļa:
- galveno pārtikas apriti reglamentējošo Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasību raksturojums;
- pārtikas uzņēmēju pienākumi un atbildība;
- pārtikas aprites uzraudzība un kontrole Latvijā.
2. Pārtikas kvalitāte un nekaitīgums:
- pārtikas kvalitātes un nekaitīguma jēdzieni;
- izplatītāko pārtikas izraisītu slimību raksturojums;
- izplatītākie pārtikas piesārņošanas iemesli, piesārņojuma mehānismi un profilakses pasākumi piesārņojuma novēršanai.
3. Personāla higiēnas prasības.
4. Pārtikas higiēna:
- vispārīgās un īpašās higiēnas prasības;
- laba higiēnas un laba ražošanas prakse pārtikas uzņēmumā;
- pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas pamatprincipi.

Pieteikšanās: pa e-pastu piuac@dobele.lv vai zvanot pa tālr.63781740.
Vairāk informācijas www.pic.dobele.lv

Kontaktinformācija: 
Dobeles PIUAC, tel.63781740, e pasts:piuac@dobele.lv
Reģions filtram: