Dobele,12.08.2020./Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā