Latvijas lauku telpas attīstība un tās iespējamie nākotnes scenāriji

Lai pievērstu sabiedrības uzmanību mūsu lauku telpas attīstībai, Valsts Lauku tīkla Rīcības plāna 2011. gadam aktivitāšu ietvaros pēc SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” pasūtījuma ir sagatavots diskusiju materiāls. Tas ir faktoloģisks analītisks materiāls par Latvijas lauku telpas attīstības procesiem pēdējās desmitgades laikā un iespējamiem principiālajiem lauku attīstības scenārijiem.

Materiāla sagatavošanā piedalījās Zane Bulderberga (LLU), Agnese Krieviņa (LVAEI), Ieva Leimane (EDO Consult, LVAEI), Andris Lismanis (EDO Consult), Andris Miglavs (LVAEI), Pēteris Šķiņķis (LU), Ilze Vilka (LU).

Šajā pētījumā ir ietverta informācija par dažiem nozīmīgiem Latvijas lauku telpas un to līdzveidojošā agrobiznesa attīstības procesiem pēdējās desmitgades laikā. Autori ir arī mēģinājuši izveidot dažus iespējamos radikālākos lauku sociālekonomiskās attīstības scenārijus, daļēji iezīmējot to sasaisti ar politikas pasākumiem.

http://www.laukutikls.lv/biblioteka/cat_view/134-lauksaimnieciba_un_lauku_attistiba

Pievienot komentāru