LLKC piedalās TRAKTORDIENAS 2012 organizēšanā un aktivitātēs!

Lauberē, Ogres novada SIA Tilbe Agro laukā Lūši 19. maijā notika tradicionālā Traktordiena. Plašo pasākumu organizēja Fonds Latvijas Lauksaimniecības attīstībai sadarbībā ar SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) un Valsts Lauku tīklu (VLT). 

Pasākumā piedalījās firmas un uzņēmumi, demonstrējot jaunāko tehniku un tehnoloģijas, kā arī lauksaimniecības produkcijas ražotāji un pakalpojumu sniedzēji, nozīmīgākās ar lauksaimniecības nozari saistītās valsts un nevalstiskā sektora organizācijas, kā arī lauksaimniecības izglītības iestādes. Kopā Traktordienā ar savām precēm, pakalpojumiem un aktivitātēm iepazīstināja 60 dalīborganizācijas. Notika arī traktoru sacensības četrās jaudas disciplīnās un veiklības braucieni. Savukārt valsts sektora un lauksaimniecības nevalstisko organizāciju pārstāvjiem bija iespēja uzdot aktuālākos jautājumus. Notika arī dažādas loterijas, viktorīnas un konkursi, kuros bērni un pieaugušie varēja izmēģināt savus spēkus un zināšanas dažādās jomās, kā arī cīnīties par balvām.


Valsts un NVO "telšu pilsētiņa" šogad bija aktīvi apmeklēta

LLKC Informācijas nodaļas vadītāja Natālija Iļjina:
- Visu dienu LLKC un VLT stendā bija iespēja iepazīties ar mūsu Lauku konsultāciju un izglītības centra darbu, kā arī saņemt informatīvos izdevumus – Lauku Lapu, Zivju Lapu, Čiekuru – un pieteikties to elektroniskai abonēšanai. Jau tūlīt pēc pasākuma atklāšanas apmeklētājiem bija iespēja piedalīties trīs mūsu galvenajās aktivitātēs: slaukšanas iemaņu pārbaudē ar govs tesmeņa modeli, radiovadāmās apvidus automašīnas labirinta trases pārvarēšanā un sniegt savu atbildes variantu uz jautājumu „Kā ierūcināt laukus?". Tieši šis jautājums daudzus samulsināja, jo cilvēki nevarēja saprast, – vai jāatbild ar humoru, vai pavisam nopietni. Atbildes bija tikpat dažādas kā cilvēki. Piemēram: Ar traktoriem un smagu darbu; Ar simts traktoriem jāuzbrauc uz lauka un reizē jāiedarbina, - lai tā būda rūc; Visi sanākušie jāliek pie darba, – un uz priekšu!; Saņemot lielāku atbalstu no ES; Nestrādājošajiem laukos jāiedod lāpsta, - lai rok!; Vajag zemi mīlēt! u.c.
Mazākajiem apmeklētājiem savukārt bija iespēja izpausties, zīmējot savu sapņu traktoru. Jāteic, ka darbi bija radoši un interesanti. Bērni un arī pieaugušie aktivitāšu dalībnieki tika cienāti ar LLKC/VLT speciālajām „gotiņu" konfektēm, un izlozes kārtībā vairāki dalībnieki tika arī pie speciālbalvām – ekskluzīvām dāvaniņām no LLKC un VLT.
Ar līdzdalību pasākumā LLKC komanda ir apmierināta, jo cilvēki bija patiesi ieinteresēti un ar prieku piedalījās mūsu piedāvātajās aktivitātēs, kuras arī atzinīgi novērtēja. Viņi nāca atpūsties – izbaudīt saulaino laiku un brīvdienas, kas, mūsuprāt, tas izdevās. Atzinīgi vērtējams tas, ka visu nevalstisko organizāciju un valsts sektora iestāžu un organizāciju pārstāvji šogad bija īpaši padomājuši par jaunām, atraktīvām idejām un to, kā piesaistīt Traktordienas apmeklētāju interesei un uzmanību!


Ārkārtīgi populāra atrakcija LLKC un VLT teltī bija slaukšanas iemaņu
pārbaudē ar govs tesmeņa modeli

 

Radiovadāmās apvidus automašīnas labirinta trases pārvarēšana

Priecīgā LLKC un VLT telts apmeklētāja, kas izlozē ieguva ekskluzīvas dāvaniņas no LLKC un VLT


Foto: Natālija Iļjina
Sagatavoja Dace Millere, LLKC Informācijas nodaļas vecākā komunikāciju speciāliste

Pievienot komentāru