Notikusi darba grupa par Lietuvas piena nozares kooperatīvu pieredzi un sadarbību starp Latvijas un Lietuvas piena ražotājiem

2011.gada 9.jūnijā Valsts Lauku tīkla sekretariāts organizēja darba grupu, kuras mērķis bija iepazīties un diskutēt par starptautisku piena nozares kooperatīvu pieredzi un sadarbības iespējām.

Darba grupā tika aicināti piedalīties Zemkopības ministrijas Lauku attīstības atbalsta departamenta un Tirgus un tiešā atbalsta departamenta pārstāvji un Latvijas lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas (LLKA) biedri, kuri pārstāv Latvijas kooperatīvus.

Darba grupas ietvaros kooperatīvu pārstāvji tikās ar Lietuvas kooperatīvu, kuri darbojas piena nozarē, un ar Lietuvas lauksaimniecības kameras pārstāvjiem, diskutējot un gūstot informāciju par kooperācijas attīstību Lietuvā.

Darba grupas rezultātā gūtā pieredze tiks izmantota VLT sekretariāta pasākuma „Tematiskās darba grupas” ietvaros rīkotās darba grupas „Kooperācijas veicināšana laukos” uzdevumu sasniegšanai.

Kooperatīva “Lietuviško ūkio kokybė” mobilais tirgus

Tikšanās laikā Kauņā Latvijas pārstāvjiem bija iespēja apskatīt kooperatīva “Lietuviško ūkio kokybė” mobilo tirgu, kas tiek organizēts noteiktās dienās. Dalībnieki pēc vizītes secināja, ka Latvijā ļoti noderīgi būtu pārņemt Lietuvas pieredzi un arī Latvijas kooperatīvi varētu organizēt zemnieku tirdziņus. Tomēr lietuviešiem ceļš līdz šiem tirdziņiem nav bijis viegls.

Lietuvas lauksaimniecības kamera pie šī projekta darbu uzsāka 2008. gadā, lai dotu iespēju zemniekiem realizēt savu produkciju, bet pircējiem – nodrošināt uzticību un drošības sajūtu par produktu kvalitāti un to izcelsmi.

Šim projektam ir izveidota sava kvalitātes zīme jeb logo ābola formā. Šis logo lietuviešu vidū jau ir kļuvis par kvalitātes garantu.

Darba grupas pārstāvji uzskata, ka, lai arī Latvijā izveidotu līdzīgu kvalitātes zīmi un mobilo tirdziņu kā Lietuvā, ir nepieciešami uzņēmīgi līderi.

Saruna ar Lietuvas Republikas Lauksaimniecības kameras pārstāvjiem

Darba grupas ietvaros Latvijas piena kooperatīvu pārstāvji tikās ar Lietuvas Republikas Lauksaimniecības kameras pārstāvjiem un Lietuvas piena kooperatīvu pārstāvjiem, iepazīstoties ar lietuviešu darbības pieredzi un pārrunājot jautājumus par kopēju interešu lobēšanu Eiropas Savienības līmenī, piena cenu tirgus tendencēm, sadarbību liellopu eksporta jautājumos un par kooperatīva "Pienas LT" projektu.

Lai arī sākotnēji lietuviešiem un latviešiem bija doma par kopīgas piena pārstrādes rūpnīcas būvniecību, tomēr šī ideja netika īstenota. Viens no iemesliem, kāpēc tas tā notika, ir tādēļ, ka dažādām valstīm paredzētos Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus nevar apvienot. Šobrīd  ir situācija, ka Lietuvas piena ražotāju kooperatīvā sabiedrība "Pienas LT" rudenī uzsāks būvēt piena pārstrādes uzņēmumu Kauņas brīvajā ekonomiskajā zonā, bet SIA „Latvijas Piens”, savukārt, jau vasarā uzsāks rūpnīcas būvniecību Jelgavā. "Pienas LT" jaunā uzņēmuma būvniecība izmaksās aptuveni 100 miljonus litu (20,5 miljonus latu), no kuriem 60% no summas kooperatīvā sabiedrība saņems no ES fondiem. Pirmajā etapā rūpnīcā plānots pārstrādāt 600 tonnas dienā, bet otrajā – jau 1000 tonnas dienā.

Savukārt, Latvijas uzņēmums SIA „Latvijas Piens” vasarā plāno uzsākt piena pārstrādes uzņēmuma būvniecību Jelgavā. Šā projekta kopējais apjoms ir 10,4 miljoni latu, tātad tas būs aptuveni divas reizes mazāks nekā lietuviešiem.

Darba grupas pārstāvji secināja, ka neizmantotais Latvijas kooperatīvu resurss ir gaļas produkti. Tomēr daudzu zemnieku sliktā pieredze kooperācijas jautājumos kavē šīs nozares attīstību. Tāpat ļoti būtisks kavēklis ir „melnais tirgus”. Lietuvieši tikšanās laikā aicināja Latvijas kooperatīvus sadarboties liellopu realizācijā, taču pagaidām par konkrētu sadarbības virzienu vienošanās netika panākta.

Saruna akreditētā piena laboratorijā “Pieno tyrimai”

Darba grupa iepazinās arī ar akreditētas piena laboratorijas “Pieno tyrimai” un piena kooperatīva „Pieno gėlė” darbību.

Dalībnieku atzinumi un secinājumi

Dace Pastare, LPKS „Māršava” valdes priekšsēdētāja:

„Darba grupas ietvaros ieguvu informāciju par to, kā darbojas un savā starpā sadarbojas kooperatīvi Lietuvā. Problēmas mums ir līdzīgas un strādājam vienā tirgū. Iepriecinoši ir tas, ka Lietuvas kolēģi vēlas sadarboties ne tikai reģionālajā Baltijas līmenī, bet vēlas arī veidot kopīgu pārstāvniecību Eiropas Savienības gaiteņos, lai mēs varētu veiksmīgāk pārstāvēt savas intereses Eiropas Savienībā.”

Mirdza Feldmane, LPKS „Pienupīte” pārstāve:

„Man ļoti svarīga bija tikšanās ar piena laboratorijas pārstāvjiem. Ļoti uzskatāmi tika parādīts, kā viena laboratorija var nodrošināt piena kvalitātes pārbaudes visā valstī. Arī Latvijā mums būtu jādomā par vienu neatkarīgu piena laboratoriju visiem nozarē iesaistītajiem. Priecē tas, ka LLKA ir izveidojusies laba sadarbība ar Lietuvas kolēģiem un ir iespēja satikt viņus šādos braucienos klātienē.”

Cita informācija

Latvijas sadarbība ar Baltijas valstu kooperatīviem aizsākās 2010. gada novembrī, kad tika parakstīts sadarbības memorands starp trim Baltijas valstīm par kooperācijas veicināšanu lauksaimniecībā.

Šīs darba grupas ietvaros tika sasniegts tās mērķis – iepazīties un diskutēt par starptautisku piena nozares kooperatīvu pieredzi un sadarbības iespējām, kā arī sekmēta kvalitatīva informācijas un pieredzes aprite par lauku attīstībai aktuāliem jautājumiem.

 

Atskaiti sagatavoja LLKA projektu vadītāja I.Meržvinska

Pievienot komentāru