Apģērbt latvieti un apģērbt latviski pasaulē

GalerijaPrint

Uz jautājumu – kas ir latvisks apģērbs – tagad prātā nāk daudzveidīgas atbildes, noteikti katram savas. Tautisku ornamentu iekļaušana, dabiska (kokvilnas, lina) auduma izmantošana,  toņkārtu izvēle ir vieni no priekšstatiem. Par to ir konkursa “Laukiem būt!” laureātes Zanes Lindbergas veiksmes stāsts.

Laiku lokos latviskuma priekšstats nemainīgi veidojas galvenokārt ar  iekšējās būtības vērtībām – miers, harmonija, izteiktā māju sajūta, praktiskums, čaklums, cīņas spēks, dzīves ritmi saskaņā ar dabu, ģimeniskums, savas kopienas vērtība. Kā rast izpausmes tik senai un bagātai iekšējai pasaulei ārēji? Atbildi atradusi Zane Lindberga, zīmolu “Mazais novadnieks”, “Cosy Dreamer” un “Be Drezzed” zīmolu radītāja.

Iedzīvināt savas vērtības

Pieredzes stāstu trīs zīmolu veidošanā izvēlamies sākt ar pirmsākumiem, svarīgāko jebkura uzņēmuma veiksmes pamatā. Ar ideju, tās veidošanās vēsturi un reālu iedzīvināšanu. Uzņēmuma, īpaši veiksmīga, izveides pamats ir laba ideja. Pasaulē vadoši  uzņēmējdarbības eksperti apgalvo, ka idejas viens no vērtīgākajiem iedvesmas avotiem ir paša cilvēka, topošā uzņēmēja, novērojumi. Izjūtot neērtības vai redzot situāciju, kuru var risināt labāk, efektīvāk. Jeb, izjūtot skaidru vēlēšanos savā uzņēmumā iedzīvināt kādu no paša vērtībām. Kad izdodas noķert sava uzņēmuma pamata ideju, atliek atrast savā apgūtajā pieredzē un zināšanās efektīvus risinājumus sava uzņēmuma veidošanā, vajadzīgo ieguldījumu samērīgumā ar gaidāmo ieguvumu – ideja uzņēmumam ir gatava.

Zanes uzņēmumu un zīmolu ceļš uz latviskuma vīšanu apģērbos ir sācies kā reiz ar nozīmīgāko – latviskuma vērtībām no pirmās dzīves dienas un turpmāk. Lai gan patlaban Zanes ģimenes saknes ir Olainē, bērnības gaitas aizvadītas un “pamati”, kā saka Zane, likti Kuldīgā un Rendā. Vēl šodien Zane atminas savu omi – Lidu Mariju Jansoni, kura atstāja dzimtas mājas Vārmē un kājām nāca no Vārmes uz Kuldīgu, pārtika no maizes un ūdens, lai nopelnītu nepieciešamo jaunas dzīves uzsākšanai pilsētā un sasniegtu savus mērķus. Tēvam Kuldīgā piederējis adīšanas cehs. Jau 5. klasē Zane kā dāvanu saņēmusi šujmašīnu. Zanes bērnība aizritējusi meža ielokā, kopā ar ziediem, augiem un mājdzīvniekiem. Klusi vērojot dabas cikliskumu, cilvēku mijiedarbību ar dabu un gūstot atziņas par svarīgāko dzīvē “būt kopienas daļai, mijiedarboties ar cilvēkiem, apstākļiem”.

Izvēloties studiju virzienu, Zanes vēlme bijusi iet mārketinga, mākslas un dizaina ceļu, šādi izpaužot jau bērnībā aizdegto skaistā izpausmes dzirksti. Tomēr kā daudziem pēcpadomju laiku jauniešiem sevis izveidei un nodrošināšanai bija jāizvēlas pragmatiskāki risinājumi.

Šūšana – viegla un ātra izvēle

Visa sākums savai izpausmei bija 2016. gadā, kad Zanes ģimenē ienāca otrā meitiņa Enija. Aktīva, čakla, algota darba ņēmēja, atkal kļūstot par jauno māmiņu, šajā reizē skaidri apzinājās vajadzību izpaust savu enerģiju, talantus, spējas pašas radītā veidā. Šūšana bija viegla un ātra izvēle. Bērnībā un skolas gados gūtās iemaņas, augsti novērtētās Zanes rokdarbu prasmes mājturības priekšmetos bija pamats, kam noticēt sev jaunā ceļa sākumā. Zane saka: “Kas šūpulītī ielikts, tas tev ies līdzi visu  dzīves ceļu”. Būt par skroderi pasūtījumu izpildei nebija Zanes nodoms. Izpaust savus talantus dizainā, ietērpt pašas darītajā savas vērtības, uzrunāt un mijiedarboties ar pircējiem, tāds bija Zanes mērķis. Papildus apgūstot vēl plašākas šūšanas iemaņas, jaunās māmiņas ikdienā tika atrasts laiks mācībām viena gada laikā. Tajās sastaptie cilvēki nu kļuvuši par uzticamiem līdzgaitniekiem. Viena no mācību pasniedzējām Evija Berga arī tagad zīmolā “Be Drezzed” ir Zanes produktu apdrukas zīmējumu autore. Ar Evijas profesionālu atbalstu top skaisti un pārdomāti dizaini. Savukārt studiju laikā gūtā draudzība ar Zani Ampermani devusi iespēju izveidot jaunu uzņēmumu  SIA “Dressed by Latvians” (12.2021.) un jaunu zīmolu “Be Drezzed”.

Sākums zīmoliem bija 2019. gads, kad pēc padziļinātu iemaņu gūšanas šūšanā, apģērbu dizainā abas Zanes apņēmīgi uzrunāja LIAA Jūrmalas biznesa inkubatora pirmsinkubācijas programma. Zane atzīst, ka tā palīdzēja izprasts no–līdz jauna, unikālu produktu ražojoša–realizējoša uzņēmuma uzbūvi. Bija skaidrs – kopējais uzņēmums, kur pamats ir pašu ražots apģērbs ikdienai, būs ilgtspējīgs. Pēc neilga laika darbojoties abas saprata, ka pamatprodukcija būs Softshell āra apģērbs visai ģimenei gan vietējam tirgum, gan eksportam.

Apģērbu komplekti ar ieceri eksportam

Tomēr uzņēmums vēl netapa. 2019. gadā Zanes ģimenē ienāca trešā meitiņa Tija. 2020. gads pēc pārdomu posma un savu spēku, vēlmju izvērtēšanas ir pirmo soļu speršanas gads. Iegūtas prasmes uzņēmuma plānošanā, organizēšanā. Praksē apgūtas spēcīgas iemaņas šūšanā. Trīs bērnu māmiņa ar tābrīža sajūtām un ģimenē loloto mīlestību, latviskuma vērtībām izveido zīmolu “Cosy Dreamer”. Apģērbu komplekti mazulim ar ieceri eksportam. Ar zīmola ideju sāktas mācības “Laukiem būt!”. Dalība grantu konkursā izrādījās neveiksmīga. Tomēr Zane pieteica savu ideju konkursam arī nākamajā gadā, nu jau zīmolam “Mazais novadnieks” saņēma apbalvojumu,  kļūstot par laureāti konkursā. Zane atzīst, ka zīmola un produktu tapšanā būtiska izrādījās dalība šajā pasākumā. Piedaloties konkursā, pirmo reizi iecerētā zīmola “Cosy Dreamer” produktu gaitas tika plānotas tikai eksportam.

Tomēr, vērojot pārējos konkursa dalībniekus, latviskuma iezīmes to radītajos produktos, Zane noticēja savai iecerei un tās realizācijai Latvijā. Tā tapa zīmols “Mazais novadnieks”. Tas ir mazuļa un māmiņas ikdienas tērpu un mazulim nepieciešamā komplekts – ar dabisku izejmateriālu, saskaņotu dizainu kā mazulim, tā māmiņai: gultas veļas komplekts, mazuļa apģērbs, mammas halātiņš, pieskaņoti knupju turētāji, īpaša dizaina iepakojums. Produkcijas atšķirība veidojas apdrukai izvēlētajos rakstos. Latviskuma raksti paredzēti vietējam tirgum “Mazā novadnieka” apģērbos, savukārt “Cosy Dreamer” mērķa tirgus eksportā saglabā apģērbu stilu, materiālus un krāsas.

Abu zīmolu tapšanā Zanes latviskā ideja sakņojās vēlmē uzrunāt jaunās māmiņas ar īpašu, pārdomātu, unikālu dizainu un gādību par pasaulē jaunradīto ģimenes šūnu. Īpaša ir dizaina pielāgošanas iespēja, to papildinot ar konkrētajai vietai (novadam, pagastam, apdzīvotai vietai, ģimenei) raksturīgu un atbilstošu iezīmi. Šādi Zanei izdevies uzrunāt jaunās ģimenes un māmiņas laikā, kad ikdienas straujais ritms pieklust rūpēs par mazuļiem un šķietamībā iezīmējas pamestības, atstumtības sajūta. Sajust savu piederību kopienai, būt mīlētiem un īpašiem.

Šodien, kad zīmolu soļi jau dodas pārliecinošā gaitā, Zanes ideja ir uzrunāt jaunās māmiņas visā Latvijā. Zīmola darbība iepazīstama Facebook un Instagram: @mazaisnovadnieks, mājaslapā: www.mazaisnovadnieks.lv.  

“Laukiem būt!” iegūtais grants ļāvis turpināt piedalīšanos LEADER atbalsta piesaistei. Rezultātā dibināts uzņēmums SIA “Etno Designs” (2021. gada aprīlī). Iegādāts nepieciešamais aprīkojums mazuļu un mammas apģērba šūšanai abiem zīmoliem.

Noticot savām spējām un smeļoties spēku jau gūtajā atbalstā, 2021. gadā sāk īstenoties izauklētā ideja par Softshell dizaina apģērbiem bērniem un mammām eksportam. Divu Zaņu izveidots zīmols “Be Drezzed” piedalās SEB bankas grantu konkursā, sīvā konkurencē iegūst atzinību un  finansējumu. 2021. gada nogalē reģistrēts SIA “Dressed by Latvians”.  Radītie apģērbi ir ērti, ikdienā lietojami. Zīmola vadošie produkti ir āra apģērbi ar zīmola ietvaros veidotu unikālu apdruku un dizainu ar iestrādātām atstarojošām zīmēm, lai droši pārvietotos arī tumšajā diennakts laikā.  Jaunā kolekcija vēl top un jau pavasarī būs pieejama iegādei.

Zīmola piedāvājumam jau atsaukušies pasūtītāji Nīderlandē, Īrijā, Itālijā, Beļģijā un ASV. Zīmola mājaslapa/veikals: www.bedrezzed.com.

Kad sperti pirmie soļi un saņemti pasūtījumi, uzņēmējas lemj par tālākiem ceļiem – meklēt sadarbību ar šūšanas pakalpojumu sniedzējiem, lai nodrošinātu savu zīmolu tālāku darbību atbilstoši pieprasījumam.

Atziņas no Zanes Lindbergas uzņēmējas pieredzes:

* Apzinies savas vērtības, kas tiešām svarīgas. Zanei tā ir ģimene – atbalsts, iedvesma. Īpaši tuvāko loks – vīrs un vecāki. Notici tam, ka tavas vērtības, īpaši latviskās, ir svarīgas arī citiem. Uzrunā pircēju ar savu vērtību iedzīvināšanu produktos.

* Domā plaši. Skati kopainu. Apzinies, kādu vēlies redzēt savu uzņēmumu vismaz pēc 5 gadiem. Faktiski uzņēmuma radīšanas dzirkstele ir uzkūrusi ugunskuru, pie kura Zane redz sildāmies savus bērnus, mazbērnus.

* Esi praktisks, sāc ar mazumiņu. Abu uzņēmumu darbība joprojām norit Zanes mājās. Nupat top pēdējie darbi pašu izveidotā darbnīcā. Tomēr joprojām Zane pati labo šujmašīnas un pako pasūtījumus, meklē sadarbības partnerus, iedzīvina zīmola ceļu.

* Atrodi sabiedrotos jau uzņēmuma pirmsākumos. Tā var teikt par veiksmi kopīgu sadarbību uzsākt uzņēmējdarbības idejas meklējumu sākumposmā ar Zani Ampermani. No Lindbergas “Mazā novadnieka” izauklētās idejas tapis atsevišķs uzņēmums. Evija Berga kļuvusi par zīmola “Be Drezzed” apdrukas dizainu autoru, zinot pirmsākumus,  autoru vērtības un mērķus.

* Seko tendencēm. Tagad pircējiem ir iespēja pasūtīt unikālu dizainu. Visu trīs zīmolu apdrukai iegādāts speciāls aprīkojums, kas ļauj drukāt  zīmējumus uz apģērbiem ilgtermiņa lietošanai.

* Sadarbojies, esi kopienas dalībnieks. Liels atbalsts saņemts no Olaines novada uzņēmējdarbības attīstības nodaļas speciālistes Edītes Alksnes. Nozīmīga ir loma iesaistei vietējās LEADER aktivitātēs. Piesaisti sadarbības partnerus, ļauj savu ideju palīdzēt ieviest plašākā mērogā. Nevar nokopēt tevi, tavu unikalitāti, tavu būtību, to var vairot, ļaujot arī citiem līdzdarboties.

Kristīne Ragaine-Volnianko,
LLKC Pierīgas biroja vadītāja

Foto: no Zanes Lindbergas arhīva

Foto galerija: 

Pievienot komentāru