Iznācis “Lauku Lapas” februāra numurs

Informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” februāra numurā Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra projektu vadītāja Lāsma Ozola sagatavojusi plašu materiālu, skaidrojot jaunās ES regulas par  bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu noteiktās izmaiņas augkopībā un lopkopībā.

Grāmatvedības sadaļā noderīga informācija autoratlīdzību saņēmējiem, kā arī par gada pārskatu iesniegšanas termiņa pagarinājumu.

Iepazīstinām ar 2020. gada lauksaimniecības skaitīšanas provizoriskajiem rezultātiem. Galvenais secinājums – samazinās saimniecību skaits, bet palielinās lauksaimniecībā izmantojamo zemju apsaimniekošana.

Stāstām par LLKC sadarbību ar Latvijas lauksaimniecības nozares profesionālās izglītības iestādēm.

Dārzkopības rubrikā turpinām informēt, kādi faktori ir svarīgākie bioloģisko dārzeņu sēklu izvēlē.

Labās pieredzes stāsti: par Vestienas pagasta “Jāņkalniem”, kas pagājušogad kļuva par konkursa “Sējējs” laureātiem nominācijā “Ģimene lauku sētā”, un par zemnieku saimniecību “Dainas” Ārlavas pagastā, kas ne tikai audzē zemenes, bet sākuši arī to sublimēšanu, tādējādi piedāvājot aromātisko produkciju visa gada garumā.

Sadaļā “Čiekurs” – kā pieņem pieteikumus egļu, ozolu un hibrīdapšu stādu iegādei pavasarī.

Rubrikā “Briseles gaiteņos” – par atbalstu Polijas cūkaudzētājiem, prasībām dzīvnieku pārvadāšanā un jauno veterināro zāļu regulu.

Kā vienmēr, tiek publicēts kalendārs ar svarīgākajiem datumiem, kurus lauku uzņēmējs nedrīkst aizmirst nākamajā mēnesī.

Lauku Lapa Nr.2 (203)

Dace Millere,
izdevuma “Lauku Lapa” redaktore

Pievienot komentāru