Iznācis “Lauku Lapas” janvāra numurs

Informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” janvāra numurā sākam jaunu rubriku “ES atbalsts 2023”, pirmajā tās rakstā stāstām par to, kādi kritēriji jāizpilda, lai zemnieks varētu saņemt atbalstu kā aktīvais lauksaimnieks jaunā Kopējās lauksaimniecības politikas Latvijas Stratēģiskā plāna pasākumos.

Grāmatvedības rubrikā – atskats uz ikgadējo grāmatvedības konferenci, skaidrojot galvenās izmaiņas, kuras skar lauksaimniekus. Vienlaikus publicējam arī Zemkopības ministrijas apkopotās nozīmīgākās tiesību aktu izmaiņas, kas stājas spēkā 2023. gada sākumā.

Labās pieredzes stāsti: SIA “Letis” Iecavas pagastā – viena no lielākajām salātu audzētājām Latvijā; zemnieku saimniecība “Eži” Krāslavas novadā kļūst par sulu lielražotāju.

Ieskats nākotnē un šajā nozarē jau pieejamais – kā robotika tiek pielietota lauksaimniecībā.

Mežsaimniecības sadaļā: par izmaiņām ES atbalstā nozarei.

Rubrikā “Briseles gaiteņos”: jaunā KLP – godīgāka, zaļāka, sociālāka; atbalsts pārtikas produktu tirdzniecības veicināšanai.

Kā vienmēr, tiek publicēts kalendārs ar svarīgākajiem datumiem, kurus lauku uzņēmējs nedrīkst aizmirst  nākamajā mēnesī.

Lauku Lapa Nr. 1 (214)

Dace Millere,
izdevuma “Lauku Lapa” redaktore

Pievienot komentāru