Iznācis “Lauku Lapas” marta numurs

Informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” marta numurā galvenā informācija par to, kā veikt saskaņotu darbību – domās un darbos esot kopā ar Ukrainu. Paldies tiem pārtikas ražošanas uzņēmumiem, kas jau iesaistījušies!

Grāmatvedības sadaļā noderīga informācija par norēķinu salīdzināšanu ar Valsts ieņēmumu dienestu.

Ik katru gadu lauksaimnieku interesi izpelnās tehnisko pakalpojumu cenu apkopojums, ko par 2021. gadu publicējam šajā numurā, izmantojot LLKC konsultantu sniegto informāciju no visiem Latvijas reģioniem Ekonomikas nodaļas speciālistu apkopojumā.

Finanšu institūcija ALTUM vēsta par veiksmīgiem sadarbības piemēriem, kā plānot finanšu plūsmu, lai atbalsta iespējas attaisnotos paveiktos darbos.

Par augkopības demonstrējumu rezultātiem – ziemas kviešu slimību ierobežošanas iespējas un galvenie pasākumi, kas aprobēti un tiek veikta datu analīze.

Labās pieredzes stāsti: par Zanes Lindbergas Olainē izveidotajiem apģērbu zīmoliem, piedaloties arī konkursā “Laukiem būt!”; par ģimenes saimniecību “Bitītes” Kaives pagastā.

Sadaļā “Čiekurs” pa to, ka līdz 1. aprīlim no meža jāaizvāc lauztās un gāztās egles, un kā to pareizi darīt.

Vēstām arī par konkursa “Laukiem būt!” pusfinālu, no kura izraudzītas labākās un konkurētspējīgākās idejas finālam.

Kā vienmēr, tiek publicēts kalendārs ar svarīgākajiem datumiem, kurus lauku uzņēmējs nedrīkst aizmirst nākamajā mēnesī.

Lauku Lapa Nr. 3 (204)

Dace Millere,
izdevuma “Lauku Lapa” redaktore

Pievienot komentāru