Jauniešiem

Cēsu jaunieši 18. oktobrī devās pieredzes apmaiņas braucienā pie trīs drosmīgiem uzņēmējiem, kuri jauniešus iedvesmoja īstenot savas idejas.

Mārcis Feldbergs, lauku tūrisms, radošās atpūtas pagalms “Tiltiņi” un “Kandžas laboratorija”

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Ludzas nodaļa 19. oktobrī rīkoja informatīvo tikšanos un pieredzes apmaiņas braucienu 8.–9. klašu skolēniem, lai iepazītu vietējos uzņēmējus blakus esošajā Rēzeknes novadā.

Pēc veiksmīgi aizvadītām informatīvajām tikšanās reizēm ar LLKC Saldus konsultāciju biroju 11. oktobrī Saldus novada Jaunlutriņu pamatskolas un Cieceres internātpamatskolas 8. un 9. klases audzēkņi devās izbraukuma seminārā.

Codes un Vecsaules pamatskolas skolēni piedalījās pasākumā, kas bija veltīts lauksaimniecības un mežsaimniecības nozaru popularizēšanai vispārizglītojošajās skolās.

LLKC Preiļu konsultāciju birojā septembra beigās noslēdzās piecu dienu mācības jauniešiem aktivitātē “Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”. Deviņi apņēmīgākie jaunieši saņēma sertifikātus par mācību programmas apgūšanu.

LLKC Krāslavas konsultāciju birojs organizēja piecu dienu apmācības jauniešiem par uzņēmējdarbības pamatiem, ideju ģenerēšanu un biznesa plānu rakstīšanu.

Lapas