ES atbalsts pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos".