Informatīvs seminārs "Pamatkapitāla pārreģistrācija uz eiro"

Datums: 
22. Marts, 2016
Reģions: 
Vieta: 
Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs

Komerclikums nosaka, ka līdz 2016.gada 30.jūnijam SIA un AS jāveic pamatkapitāla pārreģistrācija uz eiro – šī prasība ir saistoša visām kapitālsabiedrībām.

Seminārā uzzināsiet:
Pamatkapitāla pārreģistrācija uz eiro – dokumenti, kas jāiesniedz Uzņēmumu reģistram, dokumentu paraugu
aizpildīšana (dalībnieku sapulces protokols, dalībnieka lēmums, statūtu grozījumi, dalībnieku reģistrs, pieteikums),
pamatkapitāla izteikšana eiro, jauna dalībnieka pievienošana, dalībnieku izmaiņas, kapitāldaļu pārdošana, līguma
paraugs, dalībnieku sapulce, izsludināšana, dalībnieku sapulces norise, pamatkapitāla palielināšana, pamatkapitāla
samazināšana;

Papildus temati – mantiskais ieguldījums, saistītas personas darījumi, naudas iemaksa pamatkapitālā, prokūrista
iecelšana, komercpilnvaras izsniegšana, parakstu apliecināšana pie notāra, juridiskās adreses maiņa, nosaukuma
izmaiņas, izmaiņas valdes sastāvā, iemaksājamās valsts nodevas, UR lēmums un tā apstrīdēšana, informācija par
patiesā labuma guvēju, valdes locekļu pienākumi, atbildība un tiesības, nodokļu riski valdes loceklim, obligātie nodokļi,
pilnvarojuma līguma noslēgšana, sabiedrības likvidācija, sabiedrības reorganizācija, maksātnespēja, sabiedrības gada
pārskata apstiprināšana, gada pārskata posteņu analīze, peļņas sadale un dividenžu izmaksa. Ieturamie nodokļi,
uzņēmumu ienākuma nodoklis, pievienotās vērtības nodoklis, zemnieku saimniecības, kooperatīvās sabiedrības,
atbildība.

Lektore: Jadviga Neilande, sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas nodokļu konsultantu
asociācijas biedre, grāmatas “Komersanta ABC” autore

Kontaktinformācija: 
Dobeles PIUAC, Tālr. 63781739 (sekretāre 63781740) Mob. 25449330 (birojs), e-pasts piuac@dobele.lv
Reģions filtram: