Šlokenbekas pilī 2. martā notiks ENGURES NOVADA UZŅĒMĒJU FORUMS!

Datums: 
2. Marts, 2017
Reģions: 
Vieta: 
Milzkalne

Šlokenbekas pilī 2. martā notiks Engures novada Domes vadības organizētā tikšanās ar novada uzņēmējiem. Forumā uzņēmēji saņems vērtīgu informāciju par finanšu resursiem, pašvaldības atbalstu un citiem instrumentiem, kas sekmē uzņēmējdarbības attīstību.

Engures novada
UZŅĒMĒJU TIKŠANĀS /FORUMS
02.03.2017 plkst.15:00 -17:00 „Šlokenbekas muižā”, Milzkalnē

Darba kārtībā:
Pasākuma atklāšana, iepazīšanās;
Informācija par pieejamajiem atbalsta instrumentiem no ELFLA un EJZF ;
Pašvaldības aktivitātes uzņēmējdarbības veicināšanā;
Vietējās produkcijas noieta veicināšanas iespējas (vietējo produktu reklāmas stendi, internetveikals, dalība gadatirgos un izstādēs);
Diskusijas par Engures novada Uzņēmēju kluba veidošanas nepieciešamību, tā darbības mērķi un ieguvumi ;
Uzņēmēju problēmas, vēlmes un vajadzības, kā pašvaldība un Partnerība laukiem un jūrai var palīdzēt;
Noslēgums, secinājumi.

Kontaktinformācija: 
Pieteikšanās un informācija: 29272665
Reģions filtram: