Informatīvs seminārs Zilupē par finansējuma piesaistes iespējām LEADER projektos

Datums: 
11. Aprīlis, 2017
Vieta: 
Zilupes novada dome

Šī gada 11.aprīlī Zilupē, Raiņa ielā 16, Zilupes novada domes zālē BDR Ludzas rajona partnerība organizē informatīvu semināru potenciālajiem LEADER projektu iesniedzējiem apakšpasākuma 19.2 "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātēs "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas"(3.kārta), "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" (4.kārta) un sadarbības pasākumiem.

Semināra sākums plkst. 10.00

Semināra tēmas:
Biedrības „ Ludzas rajona partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.-2020.gadam, atklātā projektu konkursa 3. un 4. kārta, iespējamās aktivitātes un pieejamais finansējums.
Projektu iesnieguma sagatavošana atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590„Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”” , kā arī citu dokumentu sagatavošana atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Pieredze LEADER projektu realizācijā.
Sadarbības pasākumi.

Pieteikšanās semināram ir obligāta - zvanot pa tālrumi 29413335, 29550874

Seminārā piedalīsies un sniegs atbildes uz Jūsu jautājumiem LAD Austrumlatgales reģionālās pārvaldes speciālisti.

Vairāk informācija: http://www.ludzaspartneriba.lv/index.php?lang=&p=8180&b=1&lbu=77244

Kontaktinformācija: 
Sandra Palma, mob.t.: 29413335, 29550874, e-pasts: ludzaspartneriba@inbox.lv
Pielikums: 
PielikumsIzmērs
seminari_info_1-1.doc266.5 KB
Reģions filtram: