Seminārs "Nodokļu izmaiņas pašnodarbinātajiem 2018. gadā"

Datums: 
25. Janvāris, 2018
Reģions: 
Vieta: 
Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs

Seminārs saimnieciskās darbības veicējiem, IK un ZS īpašniekiem.
Laiks: 10.00-14.00

Lektore Inguna Leibus, LLU Finanšu un grāmatvedības institūta profesore

SEMINĀRA TĒMAS:
1. Izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanā
- saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu atzīšana

- pamatlīdzekļu uzskaite un nolietojums

- atvieglojumu un attaisnoto izdevumu piemērošana

- iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes

- avansa maksājumi
2. Izmaiņas pašnodarbināto personu un autoru sociālajā apdrošināšanā
3. Darba samaksas nodokļu izmaiņas
4. Izmaiņas patentmaksas maksātājiem
5. Mikrouzņēmumu nodokļa piemērošana
6. Būtiskākās izmaiņas PVN uzskaitē
7. Atbildes uz jautājumiem

PIETEIKTIES pa tālr.63781740 vai e-pastu piuac@dobele.lv
vairāk informācijas www.pic.dobele.lv

Kontaktinformācija: 
Dobeles PIUAC, Tālr. 63781740, 63781741, e-pasts piuac@dobele.lv www.pic.dobele.lv
Reģions filtram: