"Atbalsts lauku jauniešiem uzņemējdarbības veicināšanai"1. mācību diena Preiļos

Datums: 
5. Oktobris, 2018
Vieta: 
LLKC Preiļu konsultāciju biroja zāle

LLKC Preiļu nodaļa 05.10.2018. organizē 1. mācību dienu aktivitātē " Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai".
Norises vieta : LLKC Preiļu konsultāciju biroja zāle , Raiņa bulvāris 21b, Preiļi.
Norises laiks: plkst. 10:00 - 15:30

Dienas programma:
•Kas ir ideja, kas ir biznesa ideja? •Ideju meklēšanas kanāli •Ideju ģenerēšana, definēšana, izvērtēšana un attīstība •Vai biznesa ideju var nozagt? •Idejas virzīšana darbībā (misija, vīzija, mērķi, uzdevumi) •Tehnoloģiskā attīstība mūsdienās un tās ietekme uz biznesa vidi •“Zilā okeāna” stratēģija biznesa ideju veidošanā un attīstīšanā.
•Praktiskais darbs: Ideju ģenerēšana (grupās), uzmantojot dažādas metodes, un diskusija •Biznesa idejas realizācijas posmi (sagatavošanās, uzsākšana, ieviešana, aktīva darbība) un nepieciešamie resursi.
•Kas ir mārketings un tā loma pārdošanas veicināšanā? •Mārketinga instrumenti un veidi mūsdienās (reklāma u.c.) •Produkta/pakalpojuma realizēšanas veidi un kanāli Praktiskais darbs: Manas biznesa idejas DOMU KARTES izveide;

Lektors: Marika Rudzīte - Griķe

Tiek aicināti visi jaunieši no 18-40 gadiem , kuri vēlas iegūt teorētisku un praktiskas zināšanas par uzņēmuma veidošanu, uzsākt īstenot vai attīstīt savu uzņēmējdarbības ideju laukos, vai īstenot ar uzņēmējdarbību nesaistītu sabiedrisku aktivitāti kādā no Latvijas lauku reģioniem.

Vairāk informācijas pie LLKC Preiļu konsultāciju biroja uzņēmējdarbības konsultantes Jolantas Augšpūles, tel.nr. 26788681

Kontaktinformācija: 
Jolanta Augšpūle, 26788681
Kategorija: 
Lauku tīkls
Reģions filtram: