Pasākuma "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" 4.mācību diena Jelgavas un Dobeles nodaļām