Lauksaimniecības produkcijas pievienotās vērtības ražošana

Datums: 
6. Oktobris, 2020
Reģions: 
Vieta: 
Ozolnieku nov.

6. oktobrī SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Tukuma konsultāciju birojs aicina Jūs piedalīties vienas dienas pieredzes apmaiņas braucienā uz Ozolnieku un Olaines novadiem par tēmu – “Lauksaimniecības produkcijas pievienotās vērtības radīšana”.
Tukuma konsultāciju birojs piedāvā apmeklēt:
• SIA “Positive Foods” Ozolnieku pag., Ozolnieku nov. – dabīgu saldumu un našķu ražošana no Latvijā audzētiem augļiem un dārzeņiem, pielietojot inovatīvas metodes ražošanas procesā un receptūŗu izstrādē;
• “Green Wing” Cenu pag., Ozolnieku nov. – Latvijā ievāktu svaigu augu un augļu pārstrāde izmantojot hidrolīzes, jeb destilācijas procesu Green Wing produkcijas izveidē un ražošanā;
• SIA“Smalkais Muslis”, Olaines pag., Olaines nov. – veselīgu un šķiedrvielām bagātu pārtikas produktu ražošana un receptūru izstrāde

Līdzmaksājums - EUR 24,20 (t.sk. PVN).
Vietu skaits ierobežots!!!
Dalībniekiem jāapliecina iesaiste lauksaimniecības vai mežsaimniecības jomā (īpašums, noma, radniecība, darba attiecības u.c.).
Pieteikties, zvanot pa telefonu 28381255 vai 29185517
Pasākuma laikā iespējama fotografēšana, audio un video ierakstu veikšana ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos.
LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Saimniecību un mežu apmeklējumu nodrošināšana ”, LAD Līguma nr. LAD011018/P43.
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
SAIMNIECĪBU APMEKLĒJUMĀ NEDRĪKST PIEDALĪTIES PERSONAS, KURĀM NOTEIKTA PAŠIZOLĀCIJA, MĀJAS KARANTĪNA VAI STINGRĀ IZOLĀCIJA, KĀ ARĪ PERSONAS, KURĀM IR ELPOŠANAS CEĻU INFEKCIJAS PAZĪMES

Kontaktinformācija: 
T. 28381255-Sarma Rotberga
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: