Tukumā/ Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai - 2. mācību diena