Vidzemes lauku partnerība "Brasla" izsludina LEADER projektu konkursa XIII kārtu uzņēmējdarbības atbalstam no 2022.gada 12.novembra līdz 2022.gada 12.decembrim.

Datums: 
12. Novembris, 2022 līdz 12. Decembris, 2022
Reģions: 
Vieta: 
Vidzemes lauku partnerība

Projektu iesniegumu pieņemšana no 2022.gada 12.novembra līdz 2022.gada 12.decembrim.

Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvām pieejamais finansējums 287220.49 EUR.

1.Rīcība: Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un pārdošanas veicināšana – 172332.30 EUR.

2.Rīcība: Lauksaimniecības produktu pārstrāde (tostarp mājas apstākļos), produkcijas dizains un pārdošanas veicināšana – 114888.19 EUR.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam:

♦ 50 000 EUR;

♦ 70 000 EUR, ja ieguldījumi būvniecībā uzņēmējdarbības infrastruktūrā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas.

Projektu īstenošanas darbības teritorija: Limbažu novads - Alojas, Limbažu un Staiceles pilsētas, Alojas, Braslavas, Brīvzemnieku, Katvaru, Limbažu, Staiceles, Umurgas un Vidrižu pagasti; Valmieras novads - Dikļu, Vaidavas un Zilākalna pagasti; Siguldas novads - Lēdurgas pagasts un Cēsu novads - Stalbes un Straupes pagasti.

Projektu īstenošanas termiņš:

- Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

- Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Ar vietējās attīstības stratēģiju, projektu vērtēšanas kritērijiem un veidlapām var iepazīties biedrības Vidzemes lauku partnerība "Brasla" mājaslapā www.brasla.lv un birojā (adrese: Braslas iela-2, Straupe, Straupes pagasts, Cēsu novads, LV-4152), kā arī Lauku atbalsta dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv.

Kontaktinformācija: 
Līga Kārkliņa, tālr. 26137342, e-pasts Liga@brasla.lv
Reģions filtram: