Jaunumi

Jau piekto gadu Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs organizē pasākumu „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”.

Jau otro gadu martā Valkas novadā notika novada kūku cepēju konkurss.

Nupat Lauku atbalsta dienesta speciālistes Limbažu novadā, Pociema „Spandegās” novērtēja SIA „S. P. Grupa” īstenoto projektu – rekonstruēto namu polipropilēna baseinu ražošanai.

Par tradīciju kļuvusi izstāde „Ražots Saldū”, kas šogad norisinājās 28. martā Saldus sporta namā. Jau agri no rīta pie sporta nama sākās īsta rosība, – sabrauca izstādes dalībnieki, tika iekārtoti stendi.

Jau izsenis Tērvetes novads var lepoties ar radošiem un darbīgiem ļaudīm, kā arī izciliem kultūras pasākumiem. Pavasara pirmajā dienā, 21. martā, tuvāki un tālāki iedzīvotāji varēja doties pēc iedvesmas uz Tērvetes kultūras namu.

Kuldīgas novada pašvaldība jau desmito gadu izsludina konkursu „Darīsim paši!”. Konkursa mērķis ir sakārtot un uzlabot publisko vidi novadā ar pašu iedzīvotāju ierosinātiem projektiem. Iedzīvotāji vislabāk  spēj saredzēt uzlabojuma nepieciešamību un kopējiem spēkiem realizēt to.

LLKC Talsu konsultāciju birojā 23. martā noslēdzās arodapmācības lauksaimniecības pamatos. Visi dalībnieki veiksmīgi nokārtoja eksāmenu un vērtēšanas komisijai prezentēja izstrādāto saimniecības ražošanas plānu. Komisijas pārstāvji atzinīgi novērtēja dalībnieku zināšanas un kompetenci.

Sanita Fišere  dzīvo skaistā vietā Alsungā un saimnieko „Dižgāļu” mājās, kam ir sena vēsture un savs stāsts. Sanita gan saka, ka mājai vajadzīgs remonts, bet tas notiks pamazām. Ticu, ka tas viņai izdosies, jo saimniecei mērķtiecības netrūkst.

Birznieku un Tabores pamatskolas jau sen sadarbojas ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra speciālistiem, lai bērni varētu novērtēt iespēju

Inese Mindjuka no Saldus novada Šķēdes pagasta ir biedrības „Saldus un Brocēni RažoJums” viena no dibinātājām. Inese atsaucās uzaicinājumam atnākt uz biedrības dibināšanas sapulci, kur iepazinām viņas nodarbošanos, kas ieinteresēja daudzus.

Lapas