Izsludināta LEADER projektu konkursa NEPĀRTRAUKTĀS PIETEIKŠANĀS 15.kārta uzņēmējdarbībai, Rēzeknes novadā

Datums: 
24. Aprīlis, 2023 līdz 24. Jūlijs, 2023
Reģions: 
Vieta: 
Rēzekne

No 2023.gada 24.aprīļa līdz 2023.gada 24.jūlijam izsludināta NEPĀRTRAUKTAS PIETEIKŠANĀS atklāta projekta konkursa iesniegumu pieņemšanas 15.kārta Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

14.kārtas pieejamais publiskais finansējumu: 207861,87 EUR

Rīcībai 1.2. “Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana” - 207861,87 EUR

Kad nepārtrauktās pieteikšanās kārtas termiņā būs sasniegti 80% no pieejamā finansējuma robežas, projektu iesniegumu pieņemšana turpināsies 30 kalendārās dienas.

Iesniegšanas veidi: tikai elektroniski – Lauku atbalsta dienesta (LAD) elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login

Kontaktinformācija: tālr.: 26363497, e-pasts: info@rezeknespartneriba.lv, Facebook: @rezeknespartneriba.lv.

Vairāk informācijas: http://www.rezeknespartneriba.lv/index.php/leader/projektu-konkurss

Kontaktinformācija: 
Ineta Elksne tālr.: 26363497, e-pasts: info@rezeknespartneriba.lv
Reģions filtram: