Rēzeknes novads

Izsludināts LEADER projektu konkurss uzņēmējdarbībai Rēzeknes novadā

Biedrība “Rēzeknes novada partnerība” izsludina atklāta LEADER projektu iesniegumu konkursa pieteikšanās 17. kārtu ar kopējo publisko finansējumu 215299,15 EUR. Projektu konkurss tiek izsludināts Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas (SVVA) Stratēģijas mērķa “Attīstīta daudznozaru uzņēmējdarbība” Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējuma saņemšanai.

Lauku diena Viļānos

13.070.2023. | Jaunākās lauksaimniecības tehnikas demonstrējumi, ziemāju un vasarāju graudaugu kultūras, ziemas rapša jaunākās šķirnes, kaņepju selekcija, šķiedras un eļļas linu kolekcija un selekcija, kartupeļu šķirņu salīdzināšana un audzēšanas tehnoloģijas, sojas šķirņu un agrotehnikas demonstrējums, izmēģinājumu demonstrējumi bioloģiskajā laukā.

Izsludināts LEADER projektu konkurss sabiedriskā labuma projektiem

Biedrība “Rēzeknes novada partnerība” izsludina atklāta LEADER projektu iesniegumu konkursa 16. kārtu ar kopējo publisko finansējumu 50292,20 EUR. Projektu konkurss tiek izsludināts SVVA stratēģijas mērķa “Kvalitatīva un labiekārtota dzīves vide” Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējuma saņemšanai rīcībā:

Izsludināts 2023. gada projektu konkurss uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai Rēzeknes novadā

Rēzeknes novada pašvaldība izsludina projektu konkursu „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai Rēzeknes novadā”. Projektu pieteikumu iesniegšanas laiks: no 2023. gada 18. maija līdz 19. jūnijam pl.16.30, iesniegt var Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, LV-4601, vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv. Kopējais pieejamais finansējums: 100 000.00 EUR.

Izsludināta LEADER projektu konkursa NEPĀRTRAUKTĀS PIETEIKŠANĀS 15.kārta uzņēmējdarbībai, Rēzeknes novadā

No 2023.gada 24.aprīļa līdz 2023.gada 24.jūlijam izsludināta NEPĀRTRAUKTAS PIETEIKŠANĀS atklāta projekta konkursa iesniegumu pieņemšanas 15.kārta Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

14.kārtas pieejamais publiskais finansējumu: 207861,87 EUR

Rīcībai 1.2. “Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana” - 207861,87 EUR

Informatīvais seminārs "Aktualitātes bioloģiskās lauksaimniecības nozares lauksaimniekiem" Rēzeknē

Šī gada 11.maijā plkst. 10.00 “LLKC” Rēzeknes birojs rīko informatīvo semināru bioloģiskajiem lauksaimniekiem. Semināra norises vieta: Dārzu iela 7a, Rēzekne.
Seminārā tiks skatīti jautājumi, kas attiecas uz bioloģiskajām saimniecībām: par augu maiņas plāna sastādīšanas un ieviešanas prasībām, par sēklas iegādi un izmantošanas nosacījumiem, par dažādiem riskiem un piesardzības pasākumiem augkopībā un lopkopībā, par nebioloģisko lopu iegādes nosacījumiem (lektore Vija Rāka, “STC” Priekuļi Bioloģiskās lauksaimniecības galvenā eksperte)

Seminārs "RADI IDEJU" topošiem un esošiem uzņēmējiem

Rēzeknes novada pašvaldība, sadarbībā ar Europe Direct Austrumlatgalē, aicina pieteikties semināram par ideju radīšanu, attīstīšanu un īstenošanu “RAD-!-DEJU”. Semināra mērķis – teorētiskā un praktiskā darbībā saprast, kā noķert īsto ideju, kā izkristalizēt, uzlabojot to līdz realizējamam mērķim. Seminārs organizēts ikvienam, kurš vēlas radīt vai attīstīt kādu uzņēmējdarbības ideju – gan tiem, kam ideja vai uzņēmums jau ir, gan tiem, kas vēl tikai mēģina atrast darbības virzienu.

Informatīvais seminārs " Lauksaimniecībā izmantojamās zemes pārvaldības sistēma"

Lai varētu saņemt atbalsta maksājumus par vairākiem Agrovides un Ekoshēmu pasākumiem, būs nepieciešams gatavot lauku vēsturi, mēslošanas plānu, norādīt herbicīdu lietojumu un vadīt citus datus, kas saistīti ar darbiem uz lauka, atbilstoši katra Agrovides vai Ekoshēmas pasākuma prasībām. Lai to izdarītu, vajadzēs izmantot kādu lauku saimniecības pārvaldības sistēmu.
Rēzeknes konsultāciju birojs 21.aprīlī plkst.10.00. rīko informatīvo semināru. Semināra norises vieta - Rēzekne, Dārzu iela 7a.

Informatīvais seminārs "Atbalsta pasākumi Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna 2023.-2027. gadam ietvaros" Rēzeknē

Valsts Kopējās lauksaimniecības politikas tīkla pasākums.
18. aprīlī plkst.10:00 SIA “LLKC” Rēzeknes birojs rīko informatīvo semināru par jaunajiem atbalsta maksājumu saņemšanas nosacījumiem un veidiem Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna (KLP SP) ietvaros. Semināra norises vieta - Rēzeknē, Dārzu iela 7a.

Informatīvais seminārs "Atbalsta pasākumi Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna 2023.-2027. gadam ietvaros" Rēzeknes novadā

Valsts Kopējās lauksaimniecības politikas tīkla pasākums.
14. aprīlī plkst. 10:00 Rēzeknes novada Nautrēnu pagasta Rogovkas sporta hallē SIA “LLKC” Rēzeknes birojs rīko informatīvo semināru par jaunajiem atbalsta maksājumu saņemšanas nosacījumiem un veidiem Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna (KLP SP) ietvaros.

Lapas

Subscribe to RSS - Rēzeknes novads