Rēzeknes novads

Rēzeknes novada pašvaldība aicina uzņēmējus uz sadarbību ES projektos

Rēzeknes novada pašvaldība plāno īstenot uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras izbūves projektus. Līdz ar to, pašvaldība aicina atsaukties uzņēmējus , kuru biznesa attīstībai nepieciešama pašvaldības publiskās infrastruktūras sakārtošana, ar to domājot esošo pašvaldības ēku pārbūvi vai jaunu ēku izbūvi , kā arī nepieciešamo pašvaldības ceļu pārbūvi, inženierkomunikāciju (ūdens, kanalizācija, elektrība, atjaunojamie energoresursi energo un siltumapgādei) pieslēgumu ierīkošanu un ar to saistītās jaudas palielināšanu.

6.mācību diena "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" Ludzas un Rēzeknes konsultāciju birojā

24.novembrī plkst.9.00. tiek organizēta 6.mācību diena Ludzas un Rēzeknes jauniešiem pasākumā "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai". Mācību tēmas: Aktuālie finansējuma piesaistīšanas instrumenti laukos; Finanšu plānošana-ieņēmumu/izdevumu analīze, naudas plūsmas sastādīšana, saimniecisko rezultātu aprēķināšana.
Mācības notiks tiešsaistē, ZOOM platformā.
Grupa nokomplektēta.

Informatīvais seminārs "Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība"

Rēzeknes konsultāciju birojs 30.novembrī plkst.10.00 rīko Valsts lauku tīkla ietvaros informatīvo semināru - "Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība".
Semināra norises vieta - Rēzeknē, Dārzu ielā 7a, semināru zālē.
Pieteikšanās semināram- zvanot Sanitai Geduševai pa tālr.26524227 vai rakstot uz ēpastu sanita.geduseva@llkc.lv

Adventas tirdziņš-izstāde Viļānos

Viļānu kultūras nams un Viļānu labdarības biedrība ATBALSTS aicina gatavoties un pieteikties tradicionālajam Labdarības tirdziņam- izstādei novada un apkārtējo novadu rokdarbniekus, amatniekus, mājražotājus, floristus, vietējos lauksaimniekus, māksliniekus, sabiedriskās organizācijas ar pašu gatavotiem suvenīriem un produktiem.
Atklāšanas pasākums Adventes pirmajā svētdienā 27.novembrī pulkstens 10.00 Viļānu Kultūras namā.
Tirdziņš darbosies no 27.novembra līdz 2.decembrim ieskaitot.

Adventas tirdziņš-izstāde Viļānos

Viļānu kultūras nams un Viļānu labdarības biedrība ATBALSTS aicina gatavoties un pieteikties tradicionālajam Labdarības tirdziņam- izstādei novada un apkārtējo novadu rokdarbniekus, amatniekus, mājražotājus, floristus, vietējos lauksaimniekus, māksliniekus, sabiedriskās organizācijas ar pašu gatavotiem suvenīriem un produktiem.
Atklāšanas pasākums Adventes pirmajā svētdienā 27.novembrī pulkstens 10.00 Viļānu Kultūras namā.
Tirdziņš darbosies no 27.novembra līdz 2.decembrim ieskaitot.

Informatīvais seminārs Rēzeknē "Lauksaimniecības attīstība - izaicinājumi un iespējas"

Rīkotā semināra pamatuzdevums ir sniegt kompaktu ieskatu par plānotajām izmaiņām Tiešo maksājumu saņemšanas kārtībā un jauno nosacījumu sistēmu no 2023.gada. Interesenti saņems Lauku atbalsta dienesta skaidrojumu par jaunajām ekoshēmām un agrovides pasākumiem.
Seminārā vēlreiz apskatīsim joprojām aktuālo tēmu - valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) pašnodarbinātām personām.

Seminārs notiks 23.novembrī, sākums plkst.10.00. Norises vieta - Dārzu iela 7a, Rēzekne

1. mācību diena "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" Rēzeknes konsultāciju birojā

24.10.2022. plkst. 10.00. notiks 1.mācību diena pasākuma "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai".
Mācības notiks ZOOM tiešsaistes platformā.
Vairāk informācijas par mācībām - Sanita Geduševa, tālr.nr. 26524227, ēpasts- sanita.geduseva@llkc.lv

Informatīvais seminārs "Lauksaimnieciskās ražošanas ietekme uz apkārtējo vidi un negatīvās ietekmes mazināšanas pasākumi"

19.oktobrī plkst.10.00 Rēzeknes konsultāciju birojs rīko semināru “Lauksaimnieciskās ražošanas ietekme uz apkārtējo vidi un negatīvās ietekmes mazināšanas pasākumi”. Seminārā tiks runāts par prasībām piesārņojuma ierobežošanai attiecībā uz kūtsmēslu un lauksaimniecības atkritumu apsaimniekošanu, kā arī par dabas resursa nodokļa piemērošanu un aprēķināšanu. Ja ir konkrēti jautājumi attiecībā uz minēto tēmu, sūtiet uz norādīto e-pastu līdz 18.oktobrim.

Lapas

Subscribe to RSS - Rēzeknes novads