Rēzeknes novads

Informatīvais seminārs "Lauksaimnieciskās ražošanas ietekme uz apkārtējo vidi un negatīvās ietekmes mazināšanas pasākumi"

19.oktobrī plkst.10.00 Rēzeknes konsultāciju birojs rīko semināru “Lauksaimnieciskās ražošanas ietekme uz apkārtējo vidi un negatīvās ietekmes mazināšanas pasākumi”. Seminārā tiks runāts par prasībām piesārņojuma ierobežošanai attiecībā uz kūtsmēslu un lauksaimniecības atkritumu apsaimniekošanu, kā arī par dabas resursa nodokļa piemērošanu un aprēķināšanu. Ja ir konkrēti jautājumi attiecībā uz minēto tēmu, sūtiet uz norādīto e-pastu līdz 18.oktobrim.

Izglītojošais seminārs "Tehnoloģiskie risinājumi graudaugu, rapša, pākšaugu audzēšanā"

Runāsim par graudaugu, rapša, pākšaugu audzēšanā pielietotajām tehnoloģijām, augsnes kaļķošanu, sagatavošanos sējai, sēklas kvalitāti, mēslošanas līdzekļu izvēli, mazliet par audzēšanas izmaksām un praktiski un lauka novērtesim ziemas kviešu, ziemas miežu un ziemas rapša sējumu stāvokli.

Vietu skaits ierobežots, tādēļ iepriekšēja pieteikšanās pasākumam OBLIGĀTA sazinoties mob. 26571714, epasts: anita.dzene@llkc.lv (Anita Dzene)

Izsludināta projektu konkursa uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai Rēzeknes novadā otrā kārta

Rēzeknes novada pašvaldība izsludina projektu konkursu „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai Rēzeknes novadā” II kārtu. Projektu pieteikumu iesniegšanas laiks: no 2022. gada 19. augusta līdz 19. septembrim plkst.16:30. Kopējais pieejamais finansējums: EUR 47 150.00
Vairāk informācijas projektu konkursa - https://rezeknesnovads.lv/izsludinata-projektu-konkursa-uznemejdarbibas-...

"Lauku diena" Viļānos

14. jūlijā, Agroresursu un ekonomikas institūts un Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs (LLZC) sadarbībā ar Rēzeknes novada pašvaldību organizē ikgadējo Lauku dienu, uz kuru aicina visus lauku uzņēmējus un zemniekus, kuri vēlas saņemt nozīmīgu informāciju savu saimniecību attīstībai. Lauku dienas norises vieta: LLZC demonstrējuma lauki pie autoceļa A12 (Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova)), ceļa posmā aptuveni 3 km no Viļāniem virzienā uz Rēzekni.
Pasākumu organizē Agroresursu un ekonomikas institūts un Latgales Lauksaimniecības zinātnes centrs.

21.06.2022., Rēzeknes nodaļa | Informatīvs seminārs "Meža biotopu apsaimniekošana"

Semināra tēmas:

• Ievads par mežu biotopiem (noteikumi to apsaimniekošanā)

• Meža biotopu apskate. Bioloģisko vērtību novērtēšanas piemērs. Staignāju meži, lakstaugiem bagāti egļu meži, veci boreāli meži.

Lektori: Evita Oļehnoviča (Biotopu eksperts); Anna Pastare-Skutele (MKPC mežsaimniecības konsultants)

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta! Pieteikties var rakstot e-pastu:
anna.pastare@mkpc.llkc.lv

Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Finansējuma piesaistes iespējas lauku iedzīvotājiem

No šī gada 1.jūnija līdz 1.jūlijam mazajām lauku saimniecībām tiek piedāvāta iespēja pieteikties atbalsta pasākumā “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības”.
Lai sekmētu būtiskāko jautājumu izpratni par projekta sagatavošanu, realizēšanu, “LLKC” Rēzeknes konsultāciju birojs aicina interesentus uz tikšanos ZOOM tiešsaistes platformas seminārā. Pirms semināra ieteicams iepazīties ar Lauku atbalsta dienesta mājaslapā pieejamo informāciju par projekta nosacījumiem. Jāskatās sadaļās ATBALSTA VEIDI- PROJEKTI UN INVESTĪCIJAS - ATBALSTA PASĀKUMI.

Rēzeknes novada pašvaldība izsludina projektu konkursu „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai Rēzeknes novadā”

Rēzeknes novada pašvaldība izsludina projektu konkursu „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai Rēzeknes novadā”. Projektu pieteikumu iesniegšanas laiks: no 2022. gada 19. aprīļa līdz 19. maijam pl.16:30. Kopējais pieejamais finansējums: EUR 100 000.00

Rēzeknes novada pašvaldības finansējuma (granta) maksimālais apmērs vienam projektam – EUR 5000.00, kooperatīvajām sabiedrībām EUR 10 000.00

Papildus finansējumu var saņemt vides pieejamības nodrošināšanai EUR 2000.00

Projekta iesniedzēja līdzfinansējums nav mazāks par 10% no projektā pieteiktās kopējās summas.

Izsludināta LEADER projektu iesniegumu konkursa 12. kārta

Biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludina atklāta LEADER projektu iesniegumu konkursa 12. kārtu ar kopējo finansējumu 228 117,14 EUR. Projektu konkurss tiek izsludināts SVVA Stratēģijas mērķa “Attīstīta daudznozaru uzņēmējdarbība” Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējuma saņemšanai rīcībās:

“Uzņēmējdarbības uzsākšana” - piešķirtais finansējums 110 000,00 EUR; maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 50 000 EUR; maksimālā atbalsta intensitāte līdz 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas;

Lapas

Subscribe to RSS - Rēzeknes novads