Rēzeknes novads

Rēzekne | Novada dienas 2020

Kā ik vasaru, tā arī šogad, pašā vasaras viducī Rēzeknes novads saviem iedzīvotājiem un ciemiņiem dāvina aizraujošu, sportisku ģimenisku pasākumu klāstu – Rēzeknes novada dienas. Tā kā šogad šajā neparastajā laikā svētku svinēšana vienkopus nevar notikt lielākam apmeklētāju skaitam, tad pasākumi nedēļas garumā no 11. jūlija līdz 19. jūlijam notiek katrā Rēzeknes novada pagasta teritorijā. Informācija Rēzeknes novada mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Rēzekne | Akcija ģimenēm “Apceļo dzimto novadu”

Tuvojoties novada svētkiem, Nautrēnu pagastu apvienība piedāvā apceļot dzimto novadu. Tāpēc no 27.jūnija līdz 6. jūlijam tiek rīkota akcija “Apceļo dzimto novadu”. Laikā, kad valsts un pasaule dzīvo ierobežojumu varā, piedāvājam savu dzimto pusi atklāt no jauna, apmeklējot dažādas interesantas vietas un objektus, izzinot to vēsturi un nozīmi.

Rēzekne | Projektu konkurss „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai Rēzeknes novadā”

Rēzeknes novada pašvaldība izsludina projektu konkursu „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai Rēzeknes novadā”.
Projektu pieteikumu iesniegšanas laiks: no 2020. gada 6. jūlija līdz 5. augustam pl.16:30. Kopējais pieejamais finansējums: EUR 60 000.00

Rēzeknes novada pašvaldības finansējuma (granta) maksimālais apmērs vienam projektam – EUR 4500,00.
Papildus finansējums:

Rēzekne | Video konkurss skolēniem ‘’Reklāma Tavai biznesa idejai, paliekot mājās’’

Izglītības un Uzņēmējdarbības kontaktpunkti sadarbībā ar Rēzeknes novada pašvaldību izsludina video konkursu sociālo tīklu vietnē facebook.com “Reklāma Tavai biznesa idejai, paliekot mājās ”

Konkursa mērķis ir veicināt Rēzeknes novada vidusskolu jauniešu uzņēmējdarbības gēnu un iesaistīt jauniešus skolēnu mācību uzņēmumu veidošanā nākamajā mācību gadā.

Konkurss ir paredzēts Maltas, Dricānu, Nautrēnu un Kaunatas vidusskolu skolēniem no 6. – 12. klasei. Komandu var veidot 1-5 cilvēki. Komandas sastāvu var veidot arī dažādu klašu skolēni.

ATCELTS Rēzekne | Informatīvais seminārs "Aktuālie valsts normatīvo aktu nosacījumi un iespējas lauku uzņēmējiem 2020.gadā"

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes birojs 27.martā Nautrēnos rīko informatīvo semināru "Aktuālie valsts normatīvo aktu nosacījumi un iespējas lauku uzņēmējiem 2020.gadā".

Lapas

Subscribe to RSS - Rēzeknes novads