Rēzeknes novads

Rēzekne | Video konkurss skolēniem ‘’Reklāma Tavai biznesa idejai, paliekot mājās’’

Izglītības un Uzņēmējdarbības kontaktpunkti sadarbībā ar Rēzeknes novada pašvaldību izsludina video konkursu sociālo tīklu vietnē facebook.com “Reklāma Tavai biznesa idejai, paliekot mājās ”

Konkursa mērķis ir veicināt Rēzeknes novada vidusskolu jauniešu uzņēmējdarbības gēnu un iesaistīt jauniešus skolēnu mācību uzņēmumu veidošanā nākamajā mācību gadā.

Konkurss ir paredzēts Maltas, Dricānu, Nautrēnu un Kaunatas vidusskolu skolēniem no 6. – 12. klasei. Komandu var veidot 1-5 cilvēki. Komandas sastāvu var veidot arī dažādu klašu skolēni.

ATCELTS Rēzekne | Informatīvais seminārs "Aktuālie valsts normatīvo aktu nosacījumi un iespējas lauku uzņēmējiem 2020.gadā"

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes birojs 27.martā Nautrēnos rīko informatīvo semināru "Aktuālie valsts normatīvo aktu nosacījumi un iespējas lauku uzņēmējiem 2020.gadā".

Rēzeknes nov. | Informatīvs seminārs ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem 2020. gadā

Pieejamās ES atbalsta iespējas meža īpašniekiem 2020. gadā. Konsultāciju pasākuma aktivitātes. Par darbībām ar
apstiprinātiem ES projektiem meža īpašniekiem. Meža aizsardzības aktuālitātes (egļu astoņzobu mizgrauža postījumi, to ierobežošana). Aktuālais par meža inventarizāciju. Apmācības meža īpašniekiem, medniekiem un nozarē nodarbinātajiem. Meža apmeklējumu iespējas. Diskusijas. Atbildes uz jautājumiem.

Vasaras nometne "Piedzīvojumu Daba"

Vasaras nometne "Piedzīvojumu Daba" pulcēs 32 jauniešus no 5 Eiropas valstīm (Spānijas, Itālijas, Turcijas, Rumānijas un Latvijas), Latgalē pie Rāznas ezera, 2020. gada vasarā, jūlija mēnesī.

Aicinām pieteikties Latgales jauniešus, kam iepriekš šāda iespēja nav tikusi piedāvāta, un kuri vēlētos iesaistīties arī citās projekta ‘’Piedzīvojumu Daba’’ norisēs.

Rēzeknes novada mājražotāju un amatnieku tirdziņi Ziemassvētku noskaņās

Ziemassvētkus gaidot, Rēzeknes novada pašvaldības ēkā notiks mājražotāju un amatnieku svētku tirdziņi. No 16. decembra foajē varēs iegādāties Rēzeknes reģionālās lauku sieviešu biedrības rokdarbnieku darinājumus, bet sestdien, 21. decembrī visus interesentus aicina lielais svētku tirgus “Lobs Lobam”, kur varēs iegādāties gan svētku dāvanas, gan lauku labumus svētku galdam.

Informatīvs seminārs Rēzeknes nov. lendži | Pieejamais ES atbalsts mežsaimniecībā

Valsts un ES atbalsts meža īpašniekiem apakšpasākumos "Meža ieaudzēšana" un "Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu
mežaudžu atjaunošana". Nepieciešamā dokumentācija ES projektu īstenošanai. Darbu izpildes kvalitāte un to pārbaude.Īstenoto ES projektu apskate dabā. Diskusijas. Atbildes uz jautājumiem

Informatīvs seminārs Rēzeknes nov. | Pieejamais ES atbalsts mežsaimniecībā

Valsts un ES atbalsts meža īpašniekiem apakšpasākumos "Meža ieaudzēšana" un "Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu
mežaudžu atjaunošana". Meža apsaimniekošanas atbalsta pasākuma plāns. Dokumentācija pēc projekta realizācijas. Darbu izpildes
kvalitāte un to pārbaude. Īstenoto ES projektu apskate dabā. Diskusijas.
Atbildes uz jautājumiem

Lapas

Subscribe to RSS - Rēzeknes novads